น้ำยาพีเอชบัฟเฟอร์รุ่น HI5003 ค่า pH3.00 ค่าผิดพลาด ±0.01pH

Original price was: ฿2,500.00.Current price is: ฿2,062.00.

น้ำยาพีเอชบัฟเฟอร์รุ่น HI5003 ค่า pH3.00 ค่าผิดพลาด ±0.01pH สำหรับการสอบเทียบเครื่องวัดกรด-ด่าง pH meter ที่มีคุณภาพราคาถูก ผลิตได้ตามมาตรฐาน NIST พร้อมใบรับรองการวิเคราะห์สอบเทียบ (Certificate ต่อขวด)

 • ค่า pH 3.00
 • ความแม่นยำ ±0.01 pH
 • Size : 500 mL

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HI5003 น้ำยาพีเอชบัฟเฟอร์ค่า pH3.00 ค่าผิดพลาด ±0.01pH เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการน้ำยาสอบเทียบเครื่องวัด pH meter ที่มีคุณภาพราคาถูก

น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ HI5003 ผลิตได้ตามมาตรฐาน NIST สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และมีใบรับรองการวิเคราะห์สอบเทียบ (Certificate ต่อขวด) ระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจนบนฉลาก อีกทั้งขวดยังมีการปิดผนึกเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการปลอมปนเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ

pH Buffer Solution รุ่น HI5003 ได้รับการจัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษผลิตตามมาตรฐาน ISO3696 ทำให้ได้น้ำยาสอบเทียบคุณภาพสูงที่มีค่าผิดพลาด ±0.01 pH @ 25 °C และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากวัสดุอ้างอิงมาตรฐาน NIST (SRM)

Specification pH Buffer Solution รุ่น HI5003

 • Accuracy : Technical ±0.01 pH
 • pH Value @25°C : 3.00
 • Package : Bottles
 • Size : 500 mL
 • Certificate of Analysis : Yes

HI5003 มาพร้อมกับใบ Certificate of Analysis

 • Product code
 • Lot number
 • Mean lot value
 • SRMs that were used
 • Manufacturing date
 • Expiration date

HI5003

HI5003 มาพร้อมใบรับรอง Certificate of Analysis ต่อขวด

PDF Catalog

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา