HI3826 ชุดทดสอบแอมโมเนียในน้ำทะเล Ammonia Test Kit ย่านวัด 0.0 to 2.5 mg/L (ppm)

฿3,059.00

ชุดทดสอบแอมโมเนียในน้ำทะเล Ammonia Test Kit รุ่น HI3826 เป็นชุดทดสอบทางเคมีที่ใช้การวัดแอมโมเนียในน้ำทะเล (น้ำเค็ม) จัดทำมาพร้อมกับน้ำยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดในการทดสอบประมาณ 25 ตัวอย่าง

  • ย่านวัดแอมโมเนีย  0.0 to 2.5 mg/L (ppm) NH3-N
  • ความละเอียด 0.5 mg/L (ppm)

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HI3826 ชุดทดสอบแอมโมเนียในน้ำทะเล Ammonia Test Kit เป็นชุดทดสอบทางเคมีที่ใช้การวัดแอมโมเนียในน้ำทะเล (น้ำเค็ม) จัดทำมาพร้อมกับน้ำยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดในการทดสอบประมาณ 25 ตัวอย่าง

ย่านการวัดแอมโมเนียระหว่าง 0.0 to 2.5 mg/L (ppm) NH3-N เหมาะสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

หมายเหตุ

แอมโมเนีย Ammonia เป็นสารประกอบที่มีบทบาทสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพราะเป็นทั้งสารพิษต่อสัตว์น้ำแม้ในความเข้มข้นที่ต่ำ ค่าความเป็นพิษของแอมโมเนียส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการขับถ่ายของสัตว์น้ำและอาหารเหลือตกค้าง เมื่อเลี้ยงสัตว์น้ำไปนานๆ ความเข้มข้นของแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงจึงสูงขึ้นจนอาจถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำได้

ดังนั้นโดยทั่วไปจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำ-ระบายน้ำเพื่อควบคุมความเข้มข้นของแอมโมเนียไม่ให้สูงเกินไป แต่การกระทำเช่นนี้อาจไปสร้างผลกระทบให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติที่รองรับน้ำทิ้งโดยเฉพาะตามพื้นที่ที่มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่หนาแน่น เพราะน้ำทิ้งเหล่านี้มีค่าความเข้มข้นของแอมโมเนียสูงกว่าแหล่งน้ำธรรมชาติ

Specifications HI3826

  • Range 0.0 to 2.5 mg/L (ppm)
  • Resolution 0.5 mg/L (ppm)
  • Method Nessler
  • Number of Tests 25
  • CTK Type Colorimetric

Ordering Information HI3826 test kit comes with 20 mL plastic beaker, color comparison cube, 20 mL dropper bottle ammonia reagent 1 (for seawater), and 20 mL dropper bottle Nessler reagent.

HI3826

PDF Catalog

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา