HI97700 เครื่องวัดค่าแอมโมเนีย Low Range (เครื่องเปล่า)

Original price was: ฿24,000.00.Current price is: ฿20,000.00.

เครื่องวัดแอมโมเนียในน้ำ Ammonia Meter รุ่น HI97700 (Low Range) ฟังก์ชั่น CAL Check ™ ใช้สำหรับการตรวจสอบการสอบเทียบของเครื่องวัด เหมาะสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรอง (Certificate)

  • ย่านการวัด 0.00 ถึง 3.00 mg/L (ppm)
  • ความละเอียด 0.01 mg/L
  • ความถูกต้อง @ 25°C (77°F) ±0.04 mg/L ±4%

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา