HI97715 เครื่องวัดแอมโมเนีย Medium Range (เครื่องเปล่า)

฿20,000.00

HI96715 เครื่องวัดแอมโมเนียในน้ำ Ammonia Meter (Medium Range) ฟังก์ชั่น CAL Check ™ ใช้สำหรับการตรวจสอบการสอบเทียบของเครื่องวัด เหมาะสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  • ย่านการวัด 0.00 ถึง 10.00 mg/L (ppm)
  • ความละเอียด 0.01 mg/L
  • ความถูกต้อง @ 25°C (77°F) ±0.05 mg/L ±5%
  • มีใบรับรอง (Certificate) จาก USA

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา