HI96770C เครื่องวัดปริมาณซิลิก้าในน้ำ Silica High Range

Original price was: ฿30,000.00.Current price is: ฿25,000.00.

HI96770C เครื่องวัดปริมาณซิลิก้าในน้ำ Silica High Range   ซิลิก้าพบได้ทั่วไปตามเเหล่งน้ำธรรมชาติ ซิลิกาละลายได้เพียงเล็กน้อยในน้ำและสามารถพบได้ในรูปของซิลิกาไอออนิกซิลิเกตหรืออนุภาคแขวนลอย ความสามารถในการละลายของซิลิกาขึ้นอยู่กับค่า pH อุณหภูมิและความดัน

  • ย่านการวัด 0 ถึง 200 mg/L (ppm)
  • ความละเอียด 1 mg/L
  • ความถูกต้อง ±1 mg/L

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา