HI96705C เครื่องวัดปริมาณซิลิก้าในน้ำ Silica Low Range

Original price was: ฿28,800.00.Current price is: ฿24,000.00.

HI96705C เครื่องวัดปริมาณซิลิก้าในน้ำ Silica Low Range ซิลิก้าพบได้ทั่วไปตามเเหล่งน้ำธรรมชาติ ซิลิกาละลายได้เพียงเล็กน้อยในน้ำและสามารถพบได้ในรูปของซิลิกาไอออนิกซิลิเกตหรืออนุภาคแขวนลอย ความสามารถในการละลายของซิลิกาขึ้นอยู่กับค่า pH อุณหภูมิและความดัน

  • ย่านการวัด 0.00 ถึง 2.00 mg/L (ppm)
  • ความละเอียด 0.01 mg/L
  • ความถูกต้อง ±0.03 mg/L

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา