HI736 เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำทะเล Ultra Low Range Phosphorus

฿3,500.00

HI736 เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำทะเล Ultra Low Range Phosphorus การวัดปริมาณฟอสฟอรัสมีความสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ระดับฟอสฟอรัสที่สูงเกินไปจะนำไปสู่การเติบโตของสาหร่ายที่มากเกิน จะทำให้ระดับออกซิเจนในน้ำลดลงและในที่สุดอาจเป็นอันตรายต่อปลาและสัตว์น้ำหลายชนิด

  • ย่านวัด 0 to 200 ppb
  • ความละเอียด1 ppb
  • ความถูกต้อง ±5 ppb

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา