เครื่องวัดความชื้นดิน

เครื่องวัดความชื้นดินสำหรับการตรวจหาน้ำหรือความชื้นในดิน มีสินค้าหลายรุ่นให้เลือกบางรุ่นสามารถวัดค่ากรด-ด่างในดินได้ สนใจเครื่องวัดติดต่อบริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

สินค้าทั้งหมด

Sale
Original price was: ฿35,000.00.Current price is: ฿31,920.00.

รู้จักกับเครื่องวัดความชื้นในดิน

น้ำ อากาศและดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ใช้ ดินเป็นวัสดุที่หลวมบนพื้นผิวของโลกที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ หากคิดว่าโลกเป็นหัวหอมที่มีเลเยอร์ ดินเป็นชั้นบนสุดที่บางมาก (ประมาณ 200 ซม.) พืชทั้งหมดปลูกในชั้นบางๆ องค์ประกอบหลักของดินได้แก่สารอนินทรีย์ สารอินทรีย์และจุลินทรีย์

  • ส่วนอนินทรีย์ของดินมีแร่ธาตุจากหินที่ย่อยสลายตามกาลเวลา พืชใช้แร่ธาตุเหล่านี้เพื่อช่วยในการเจริญเติบโต เมื่อคิดเกี่ยวกับดินเรามักจะคิดถึงเพียงองค์ประกอบของแร่เหล่านี้ ส่วนอนินทรีย์ของดินก็มีของเหลว (น้ำ) และก๊าซ (อากาศ)
  • ส่วนอินทรีย์ของดินเป็นซากพืชสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
  • จุลินทรีย์อาศัยอยู่ในดินและมักจะมีขนาดเล็กเกินไปที่จะเห็นด้วยตาเปล่า โดยจุลินทรีย์ช่วยในการสลายวัสดุลงไปในดิน
ความชื้นดิน

นิยามความชื้นในดิน

ความชื้นในดินคือปริมาณน้ำที่มีอยู่ในดิน ปริมาณน้ำใช้ในด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย และแสดงเป็นอัตราส่วน ซึ่งมีอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 (แห้งสนิท) ไปจนถึงค่าความพรุนของวัสดุที่ความอิ่มตัว 100%

ในด้านวิทยาศาสตร์ดิน อุทกวิทยา และวิทยาศาสตร์การเกษตร ปริมาณน้ำมีบทบาทสำคัญในการเติมน้ำบาดาล การเกษตร และเคมีของดิน หากความชื้นในดินเหมาะสมที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตของพืช

พืชสามารถดูดซับน้ำในดินได้อย่างง่ายดาย น้ำที่กักขังอยู่ในดินไม่สามารถใช้ได้กับพืช น้ำส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในดินเหมือนแผ่นฟิล์มบางๆ น้ำในดินจะละลายเกลือและประกอบเป็นสารละลายในดิน ซึ่งมีความสำคัญในฐานะสื่อกลางในการให้ธาตุอาหารแก่พืชที่กำลังเติบโต

ความสำคัญของความชื้นในดิน

  • น้ำในดินทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายและเป็นพาหะนำธาตุอาหารสำหรับการเจริญเติบโตของพืช
  • ผลผลิตของพืชมักถูกกำหนดโดยปริมาณน้ำที่มีอยู่
  • น้ำในดินทำหน้าที่เป็นสารอาหารเอง
  • น้ำในดินควบคุมอุณหภูมิของดิน
  • จุลินทรีย์ต้องการน้ำสำหรับกิจกรรมการย่อยสลาย
  • น้ำในดินช่วยในกิจกรรมทางเคมีและชีวภาพของดิน
  • น้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสังเคราะห์แสง

หลักการวัดความชื้นในดิน

เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินสำหรับวัดปริมาณน้ำในดิน เนื่องจากการวัดความชื้นในดินโดยตรงจำเป็นต้องใช้วิธีการทำให้แห้งและชั่งน้ำหนักตัวอย่าง ดังนั้นเซ็นเซอร์ความชื้นในดินจะวัดปริมาณน้ำเชิงปริมาตรทางอ้อมโดยใช้คุณสมบัติอื่นของดินเช่นความต้านทานไฟฟ้า ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกหรือปฏิกิริยากับนิวตรอน เป็นตัวแทนความชื้น

วิธีการวัดความชื้นโดยตรง

วิธีนี้ใช้ความชื้นในดินสำหรับตัวอย่างที่ต้องการความแม่นยำสูงโดยวิธีการทำให้แห้งและนำมาชั่งน้ำหนัก

วิธีการวัดความชื้นทางอ้อม

เซ็นเซอร์ความชื้นทางอ้อมโดยใช้คุณสมบัติอื่นๆ ของดินเช่นความต้านทานไฟฟ้า ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกหรือปฏิกิริยากับนิวตรอน เป็นตัวแทนความชื้น แต่วิธีที่ง่ายที่สุดใช้วัดความต้านทานไฟฟ้าของดิน

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา