HI96731 เครื่องวัดปริมาณสังกะสีในน้ำ Zinc Meter

฿20,000.00

HI96731 เครื่องวัดปริมาณสังกะสีในน้ำ Zinc Meter  สังกะสีนิยมนำมาใช้ในภาคอุตสหกรรมมากมาย เพื่อเป็นโลหะโครงสร้างหรือโลหะผสมกับโลหะอื่นสำหรับประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ นอกจากนั้นสังกะสียังเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้ในร่างกายมนุษย์ และสัตว์ เนื่องจากจัดเป็นแร่ที่ร่างกายต้องการชนิดหนึ่ง เเต่ปริมาณสังกะสีที่มากเกินไปก็ก็ให้เกิดโทษต่อร่างกาย จึงต้องมีการตรวจวัดปริมาณสังกะสีในระบบ บำบัดน้ำเสีย ตามเเหล่งน้ำธรรมชาติ กระบวนการน้ำประปาเป็นต้น

  • ย่านการวัด 0.00 ถึง 3.00 mg/L (ppm)
  • ความละเอียด 0.01 mg/L
  • ความถูกต้อง ±0.03 mg/L

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา