HI96718 เครื่องวัดปริมาณไอโอดีนในน้ำ Iodine

฿20,000.00

HI96718 เครื่องวัดปริมาณไอโอดีนในน้ำ Iodine มีย่านการวัด 0.0 ถึง 12.5 mg/L (ppm) มีความละเอียด 0.1 mg/L ความถูกต้อง ±0.1 mg/L ไอโอดีนถูกนำมาใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ สำหรับสระว่ายน้ำ สปา น้ำดื่ม กระบวนการอุสาหกรรมเเละการเลี้ยงสัตร์เป็นต้น แต่ไอโอดีนมีสภาพกัดกร่อนและเป็นพิษจึงต้องมีการตรวจวัดควบคุมปริมาณให้พอเหมาะ

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา