ND9B CLASS I ตัวสอบเทียบเครื่องมือวัดเสียง

Original price was: ฿10,800.00.Current price is: ฿9,000.00.

ND9B Sound Calibrator Class I สร้างแหล่งกำเนิดเสียงสำหรับการสอบเทียบเครื่องวัดเสียงอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ให้ประสิทธิภาพที่แม่นยำและมีเสถียรภาพ IEC942, GB/T15173, และ ANSI S1.40 Sound Calibrator ND9B เหมาะสำหรับการใช้งานภาคสนามและห้องปฏิบัติการ

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

ND9B Sound Calibrator Class I ตัวสอบเทียบเครื่องวัดเสียง  สร้างแหล่งกำเนิดเสียงสำหรับการสอบเทียบเครื่องวัดเสียงอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ให้ประสิทธิภาพที่แม่นยำและมีเสถียรภาพ IEC942, GB/T15173, และ ANSI S1.40 Sound Calibrator ND9B เหมาะสำหรับการใช้งานภาคสนามและห้องปฏิบัติการ

รายละเอียด Sound Calibrator CLASS I ตัวสอบเทียบเครื่องวัดเสียงรุ่น ND9B

ตารางคุณสมบัติ ND9

วิดิโอแนะนำการใช้งาน Sound Calibrator

ND9B

PDF Catalog

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา