เครื่องวิเคราะห์สารละลาย

เครื่องวิเคราะห์สารละลายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย มีสินค้าให้เลือกหลายรุ่น ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

สินค้าทั้งหมด

Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,458.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,458.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,458.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,500.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,500.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,600.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.
Sale
Sale
Sale
Original price was: ฿4,500.00.Current price is: ฿4,256.00.
Sale
Original price was: ฿4,500.00.Current price is: ฿4,256.00.
Sale
Original price was: ฿4,500.00.Current price is: ฿4,256.00.

เครื่องวิเคราะห์สารละลายและทดสอบองค์ประกอบทางเคมี

การวิเคราะห์สารละลายและองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุอย่างแม่นยำจะช่วยให้ข้อมูลที่มีค่าช่วยแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ และสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา R & D และสร้างความมั่นใจในคุณภาพของสูตรทางเคมีหรือผลิตภัณฑ์

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีจำเป็นต้องมีการประยุกต์ใช้การผสมผสานของวิธีการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ภาพเต็มของโครงสร้างทางเคมีและความเข้มข้นของส่วนประกอบในตัวอย่าง

เพื่อช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรกำหนดความเข้มข้นของส่วนประกอบเฉพาะเช่นสารออกฤทธิ์ที่ให้ฟังก์ชั่นที่ไม่ซ้ำกับผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้าใจถึงประสิทธิภาพหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์

การวิเคราะห์สารละลายทางเคมีในน้ำจะดำเนินการเพื่อระบุและตรวจสอบปริมาณส่วนประกอบทางเคมีและคุณสมบัติของตัวอย่างน้ำ ประเภทและความไวของการวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์และการใช้น้ำที่คาดการณ์ไว้

การวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่เลือกได้รับการคัดเลือกให้เหมาะสมสำหรับกระบวนการตัดสินใจหรือเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ยอมรับได้

วิธีการวิเคราะห์สารละลาย

วิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการวิเคราะห์สารละลายที่เกี่ยวข้องสามารถจำแนกได้เป็น:

  • วิธีการทางเคมี:เป็นวิธีการทั่วไปรวมถึงวิธีการ Winkler method สำหรับออกซิเจนละลายในน้ำ การกรองสำหรับของแข็งการทำให้เป็นกรดการไตเตรตการทำให้เป็นกลางการทำให้เป็นกลาง ฯลฯ วิธี Colorimetric ซึ่งบ่งชี้การลดแรงตึงผิวประจุลบในน้ำ Nephelometers ใช้สำหรับวัดความเข้มข้นของของแข็งตามความขุ่น โดยทั่วไปวิธีการเหล่านี้มีความแข็งแกร่งและได้รับการทดสอบอย่างดีและราคาไม่แพงซึ่งให้ระดับความแม่นยำที่สมเหตุสมผล
  • วิธีการทางไฟฟ้าเคมี: ได้แการวัดค่า pH การนำไฟฟ้าและออกซิเจนละลายโดยใช้ออกซิเจนอิเล็กโทรด วิธีการเหล่านี้ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและแม่นยำโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถป้อนผลลัพธ์โดยตรงสู่ระบบการจัดการข้อมูลในห้องปฏิบัติการ
  • Spectrophotometry โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์ประกอบโลหะในสารละลายให้ผลลัพธ์ที่มีความไวสูงมาก แต่อาจต้องมีการเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์และอาจต้องใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการเสื่อมสภาพตัวอย่างในระหว่างการขนส่ง
  • Chromatography ใช้สำหรับสปีชี่ส์อินทรีย์หลายชนิดที่มีความผันผวนหรือสามารถให้ผลเป็นองค์ประกอบที่มีความผันผวนได้หลังจากกระบวนการทางเคมีเริ่มต้น
  • ไอออนโครมาโตกราฟี (Ion chromatography) เป็นเทคนิคที่มีความอ่อนไหวและมีเสถียรภาพที่สามารถวัด Li, NH4 และไอออนน้ำหนักโมเลกุลอื่นๆ ที่ต่ำโดยใช้เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนไอออน
  • แก๊สโครมาโตกราฟี (Gas chromatography) สามารถใช้เพื่อตรวจสอบมีเธนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนไซยาไนด์และไนโตรเจนและส่วนประกอบระเหยอื่นๆ ที่มีความไวตามสมควร

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา