เครื่องวัดสารโลหะหนัก

เครื่องวัดสารโลหะหนักในน้ำเพื่อการวัดคุณภาพน้ำและน้ำเสีย ใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสีย สนใจเครื่องวัดติดต่อบริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

สินค้าทั้งหมด

Sale
Original price was: ฿1,320.00.Current price is: ฿1,000.00.
Sale
Original price was: ฿1,520.00.Current price is: ฿1,200.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,458.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,458.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,500.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,600.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.
Sale
Sale
Sale
Original price was: ฿4,500.00.Current price is: ฿4,256.00.
Sale
Original price was: ฿4,500.00.Current price is: ฿4,256.00.
Sale
Original price was: ฿4,500.00.Current price is: ฿4,256.00.
Sale
Original price was: ฿24,000.00.Current price is: ฿20,000.00.

รู้จักกับสารโลหะหนัก

โลหะหนักหมายถึงธาตุโลหะที่มีความหนาแน่นค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับน้ำเช่น โครเมียม (Cr) แคดเมียม (Cd) ปรอท (Hg) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) และแทลเลียม (Tl) อาจมีอันตรายทั้งในรูปแบบรวมกันหรือเป็นธาตุ

คำว่า "โลหะหนัก" รวมถึงโลหะส่วนใหญ่ที่มีเลขอะตอมมากกว่า 20 และไม่รวมโลหะแอลคาไลดิน อัลคาไลน์แลนทาไนด์และแอคติไนด์

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโลหะส่วนเกินเข้าสู่ระบบนิเวศ เมื่อค่า pH ในน้ำลดลง (เป็นกรดมากขึ้น) การละลายของโลหะจะเพิ่มขึ้นและอนุภาคโลหะจะเคลื่อนที่ได้มากขึ้น นั่นคือเหตุผลที่โลหะมีพิษมากขึ้นในน้ำ และตกตะกอนด้านล่างซึ่งยังคงอยู่เป็นเวลาหลายปีไม่ย่อยสลาย

ลำธารที่มาจากพื้นที่การระบายน้ำทิ้งมักมีสภาพเป็นกรดสูงและมีความเข้มข้นสูงของโลหะที่ละลายในน้ำสูงและมีสิ่งมีชีวิตในน้ำน้อย

เนื่องจากโลหะหนักส่วนใหญ่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม การสัมผัสและการปนเปื้อนของคนงานและผู้อยู่อาศัยใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น โลหะหนักที่อยู่เหนือขีดจำกัดที่อนุญาตมักจะทำให้เกิดผลเสียต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ และสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

ระดับความเป็นพิษของโลหะเป็นไปตามลำดับ Co < Al < Cr < Pb < Ni < Zn < Cu < Cd < Hg ผลกระทบที่เป็นอันตรายของโลหะหนักในมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของสาร อัตราการปล่อยและระยะเวลาที่สัมผัส

โลหะหนักในน้ำดื่ม

เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์ ประชากรมีการสัมผัสกับโลหะหนักเป็นหลักผ่านการใช้น้ำ แต่โลหะหนักเพียงไม่กี่ชนิดสามารถสะสมทางชีวภาพในร่างกายมนุษย์ (เช่นในไขมันและระบบทางเดินอาหาร) และอาจก่อให้เกิดมะเร็งและความเสี่ยงอื่นๆ

จนถึงปัจจุบันมีสิ่งพิมพ์จำนวนไม่กี่พันฉบับที่รายงานแง่มุมต่างๆ ของโลหะหนักในน้ำดื่มรวมถึงชนิดและปริมาณของโลหะในน้ำดื่ม

ประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งประสบกับความท้าทายในการลดการสัมผัสกับโลหะหนักของมนุษย์เนื่องจากความสามารถทางเศรษฐกิจที่ จำกัด

ข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำที่ใช้ในประเทศไทย

พารามิเตอร์กรมอนามัยอยสมอ
คุณภาพน้ำทางกายภาพ/ฟิสิกส์
- ความเป็นกรดและด่าง (pH)6.5-8.5 pH6.5-8.5 pH6.5-8.5 pH
- ความขุ่น (Turbidity)ไม่เกิน 5 NTUไม่เกิน 5 ซิลิกาสเกลไม่เกิน 5 NTU
- สีของน้ำ (Color)ไม่เกิน 15 แพลทินัม-โคบอลต์ไม่เกิน 20 ฮาเซนยูนิตไม่เกิน 5 แพลทินัม-โคบอลต์
- กลิ่นไม่กำหนดต้องไม่มีกลิ่น แต่ไม่รวมกลิ่นคลอรีนไม่กำหนด
คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป
- สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการละเหย (TDS)ไม่เกิน 1,000 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ล
- ความกระด้าง (Hardness)ไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ล
- ซัลเฟตไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 200 มก./ล
- คลอไรด์ไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ล
- ไนเตรทไม่เกิน 50 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ล
- ฟลูออไรด์ไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ล
- ลิเนียอัลคิลเบนซีนซัลโฟเนตไม่กำหนดไม่เกิน 0.2 มก./ลไม่เกิน 0.2 มก./ล
- ฟีนอลิกซับสแตนซ์ไม่กำหนดไม่เกิน 0.001 มก./ลไม่เกิน 0.001 มก./ล
คุณภาพน้ำทางโลหะหนักทั่วไป
- เหล็ก (Fe)ไม่เกิน 0.5 มก./ลไม่เกิน 0.3 มก./ลไม่เกิน 0.3 มก./ล
- แมงกานีส (Mn)ไม่เกิน 0.3 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ล
- ทองแดง (Cu)ไม่เกิน 1.0 มก./ลไม่เกิน 1.0 มก./ลไม่เกิน 1.0 มก./ล
- สังกะสี (Zn)ไม่เกิน 3.0 มก./ลไม่เกิน 5.0 มก./ลไม่เกิน 3.0 มก./ล
- อะลูมิเนียม (Al)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.2 มก./ลไม่กำหนด
คุณภาพน้ำทางโลหะหนักที่เป็นพิษ
- ตะกั่ว (Pb)ไม่เกิน 0.01 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.01 มก./ล
- โครเมียม (Cr)ไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ล
- แคดเมียม (Cd)ไม่เกิน 0.003 มก./ลไม่เกิน 0.005 มก./ลไม่เกิน 0.003 มก./ล
- สารหนู (As)ไม่เกิน 0.01 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.01 มก./ล
- ปรอท (Hg)ไม่เกิน 0.001 มก./ลไม่เกิน 0.002 มก./ลไม่เกิน 0.001 มก./ล
- ซีลิเนียม (Se)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.01 มก./ลไม่เกิน 0.01 มก./ล
- ไซยาไนด์ (CN-)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.1 มก./ลไม่เกิน 0.07 มก./ล
- แบเรียม (Ba)ไม่กำหนดไม่เกิน 1.0 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ล
- เงิน (Ag)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่กำหนด

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา