เครื่องวัดคุณภาพน้ำ

การวัดคุณภาพน้ำเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในระบบนิเวศที่ดีต่อสุขภาพ น้ำสะอาดรองรับความหลากหลายของพืชและสัตว์ป่า

แม้ว่าอาจดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องในตอนแรกการกระทำของเราบนบกส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำของเรา สารมลพิษสารที่มากเกินไปจากปุ๋ยและตะกอนมักถูกพาเข้าไปในแหล่งน้ำและแม่น้ำในพื้นที่ผ่านการไหลบ่ามาจากเขตเมืองหรือพื้นที่เกษตรกรรม 

ในทางวิทยาศาสตร์ทำการวัดคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อกำหนดคุณภาพน้ำ รวมถึงอุณหภูมิความเป็นกรด (pH) ของแข็งที่ละลาย (ค่าคอนดักติวิตี้) ความขุ่น ออกซิเจนละลายในน้ำและตะกอนแขวนลอย

คุณภาพน้ำ

พารามิเตอร์ที่สำคัญต่อคุณภาพน้ำ

1.ความเป็นกรด-ด่าง pH :

การวัดค่า pH คือการวัดปริมาณของไอออนไฮโดรเจน (H +) ที่มีอยู่ในสารเช่นน้ำ การรู้ปริมาณของไฮโดรเจนไอออนช่วยให้เราตัดสินได้ว่าเป็นกรดเป็นกลางหรือด่างได้

pH Meter มีสินค้าหลายชนิดได้แก่แบบปากกา แบบตั้งโต๊ะ แบบพกพาใช้งานภาคสนาม ตัดสินใจเลือกซื้อจากความเหมาะสมในการใช้งานและความแม่นยำ

2.ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen)

ออกซิเจนจะละลายในน้ำตามสัดส่วนของความดันในบรรยากาศ ระดับออกซิเจนน้ำจะแสดงเป็นปริมาณ O2 ที่ละลายต่อหน่วยปริมาตรของน้ำ mg/L (มก./ลิตร) (มาจากภาษาอังกฤษคือ Dissolved Oxygen เขียนย่อว่า DO)

ปริมาณออกซิเจนในน้ำที่เพียงพอมีความสำคัญต่อคุณภาพน้ำที่ดีและจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบ ระดับออกซิเจนละลายน้ำที่ลดลงต่ำกว่า 5.0 มก/ลิตร ทำให้เกิดความเครียดต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ระดับออกซิเจนที่ต่ำกว่า 1-2 มก/ลิตร เป็นเวลาสองสามชั่วโมงอาจส่งผลให้ปลาจำนวนมากเสียชีวิตได้ DO Meter มีหลายรุ่นหลายราคาเลือกซื้อตามคุณภาพและความเหมาะสม

DO Meter

3.ความขุ่น (Turbidity):

ความขุ่นทำให้น้ำขุ่นหรือขุ่น ความขุ่นคือปริมาณของอนุภาคฝุ่น (เช่นดินเหนียวตะกอนแพลงก์ตอนหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก) ที่แขวนอยู่ในน้ำ 

ความขุ่นเป็นการวัดความสามารถของแสงที่ผ่านน้ำนั่นคือการวัดของความขุ่นของน้ำ ความขุ่นเกิดจากวัสดุแขวนลอยเช่นดินเหนียว ตะกอน วัสดุอินทรีย์ แพลงก์ตอน และอนุภาคอื่นๆ ในน้ำ

หน่วยการวัดคือเนฟีโลเมตริก (NTU) เครื่องวัดมีให้เลือกหลายรุ่นบางรุ่นพารามิเตอร์อื่นๆ ได้สินค้าคุณภาพพร้อมใบรับรองจากโรงงาน

เครื่องวัดความขุ่น

4.ความกระด้าง (Water Hardness):

ความกระด้างคือปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมที่ละลายในน้ำเป็นตัวกำหนด“ ความกระด้าง”

แคลเซียมและแมกนีเซียมที่ละลายน้ำมีหน้าที่หลักในการเพิ่มความหนาภายในท่อและทำให้เกิดปัญหามากมายในการซักผ้า ห้องครัว และอ่างอาบน้ำ หน่วยวัดปริมาณความกระด้างแสดงเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) หรือ ppm

เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ

5. สีของน้ำ (Color of Water):

วิธีการวัดสีของน้ำที่เปิดตัวในปี 1892 โดยนักเคมี Allen Hazen (1869-1930) โดย เป็นหน่วยการวั Platinum-Cobalt Scale (Pt/Co scale หรือ Apha-Hazen Scale) เป็น PCU (Platinum Cobalt Unit)

ดัชนีนี้ได้รับการพัฒนาเป็นวิธีการประเมินระดับมลพิษในน้ำเสีย ได้ขยายไปถึงวิธีการทั่วไปของการเปรียบเทียบความเข้มของตัวอย่างสีเหลือง

หลักการนี้ใช้กับการเทียบกับสีของของทองคำขาวโคบอลต์ 500 ppm ตามมาตรฐาน ASTM มีคำอธิบายโดยละเอียดและขั้นตอนโดยละเอียดในมาตรฐาน ASTM D1209 วิธีทดสอบมาตรฐานสำหรับสีของเหลวใส (ระดับแพลทตินั่ม-โคบอลต์)

เครื่องวัดสีของน้ำ
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.
Sale
New
Original price was: ฿25,000.00.Current price is: ฿22,344.00.
Sale
New
Original price was: ฿35,000.00.Current price is: ฿31,920.00.
Sale
Original price was: ฿28,000.00.Current price is: ฿24,000.00.

6. ค่า TDS (Total dissolved solids):

ของแข็งที่ละลายน้ำ (Total dissolved solids) หมายถึงในน้ำประกอบไปด้วยแร่ธาตุ เกลือ โลหะ ไพเพอร์ หรือแอนไอออนที่ละลายในน้ำ

ซึ่งรวมถึงสิ่งที่มีอยู่ในน้ำนอกเหนือจากโมเลกุลของน้ำบริสุทธิ์ (H20) และของแข็งแขวนลอย (ของแข็งแขวนลอยคืออนุภาค/สารใดๆ ที่ไม่ละลายหรือจับตัวในน้ำ)

โดยทั่วไปความเข้มข้นของของแข็งที่ละลายทั้งหมดคือผลรวมของไอออนบวก (ประจุบวก) และประจุลบ (ประจุลบ) ในน้ำส่วนต่อล้านส่วน (ppm) คืออัตราส่วนน้ำหนักต่อน้ำหนักของไอออนใดๆ ต่อน้ำ

เครื่องวัด TDS Meter

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Sale
Original price was: ฿1,320.00.Current price is: ฿1,000.00.
Sale
Original price was: ฿1,520.00.Current price is: ฿1,200.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,458.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,458.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,458.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,500.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,500.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,600.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,600.00.
Sale
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.

มาตรฐานคุณภาพน้ำและพารามิเตอร์ที่จำเป็นต้องวัด

พารามิเตอร์กรมอนามัยอยสมอ
คุณภาพน้ำทางกายภาพ/ฟิสิกส์
- ความเป็นกรดและด่าง (pH)6.5-8.5 pH6.5-8.5 pH6.5-8.5 pH
- ความขุ่น (Turbidity)ไม่เกิน 5 NTUไม่เกิน 5 ซิลิกาสเกลไม่เกิน 5 NTU
- สีของน้ำ (Color)ไม่เกิน 15 แพลทินัม-โคบอลต์ไม่เกิน 20 ฮาเซนยูนิตไม่เกิน 5 แพลทินัม-โคบอลต์
- กลิ่นไม่กำหนดต้องไม่มีกลิ่น แต่ไม่รวมกลิ่นคลอรีนไม่กำหนด
คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป
- สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการละเหย (TDS)ไม่เกิน 1,000 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ล
- ความกระด้าง (Hardness)ไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ล
- ซัลเฟตไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 200 มก./ล
- คลอไรด์ไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ล
- ไนเตรทไม่เกิน 50 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ล
- ฟลูออไรด์ไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ล
- ลิเนียอัลคิลเบนซีนซัลโฟเนตไม่กำหนดไม่เกิน 0.2 มก./ลไม่เกิน 0.2 มก./ล
- ฟีนอลิกซับสแตนซ์ไม่กำหนดไม่เกิน 0.001 มก./ลไม่เกิน 0.001 มก./ล
คุณภาพน้ำทางโลหะหนักทั่วไป
- เหล็ก (Fe)ไม่เกิน 0.5 มก./ลไม่เกิน 0.3 มก./ลไม่เกิน 0.3 มก./ล
- แมงกานีส (Mn)ไม่เกิน 0.3 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ล
- ทองแดง (Cu)ไม่เกิน 1.0 มก./ลไม่เกิน 1.0 มก./ลไม่เกิน 1.0 มก./ล
- สังกะสี (Zn)ไม่เกิน 3.0 มก./ลไม่เกิน 5.0 มก./ลไม่เกิน 3.0 มก./ล
- อะลูมิเนียม (Al)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.2 มก./ลไม่กำหนด
คุณภาพน้ำทางโลหะหนักที่เป็นพิษ
- ตะกั่ว (Pb)ไม่เกิน 0.01 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.01 มก./ล
- โครเมียม (Cr)ไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ล
- แคดเมียม (Cd)ไม่เกิน 0.003 มก./ลไม่เกิน 0.005 มก./ลไม่เกิน 0.003 มก./ล
- สารหนู (As)ไม่เกิน 0.01 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.01 มก./ล
- ปรอท (Hg)ไม่เกิน 0.001 มก./ลไม่เกิน 0.002 มก./ลไม่เกิน 0.001 มก./ล
- ซีลิเนียม (Se)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.01 มก./ลไม่เกิน 0.01 มก./ล
- ไซยาไนด์ (CN-)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.1 มก./ลไม่เกิน 0.07 มก./ล
- แบเรียม (Ba)ไม่กำหนดไม่เกิน 1.0 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ล
- เงิน (Ag)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่กำหนด

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา