เครื่องวัดความเค็ม

เครื่องวัดความเค็ม (Salinity Meter) แบ่งเป็น 2 ชนิดได้แก่สำหรับวัดในอาหารและวัดน้ำทะเล น้ำกร่อย มีหลายชนิดเลือกทั้งแบบปากกา แบบตั้งโต๊ะ และภาคสนาม หลายรุ่นพร้อมใบรับรอง Certificate of Analysis ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

สินค้าทั้งหมด

Sale
Original price was: ฿3,000.00.Current price is: ฿2,500.00.
Sale
Original price was: ฿3,000.00.Current price is: ฿2,500.00.
Sale
Sale
Sale
Sale
Original price was: ฿29,400.00.Current price is: ฿24,500.00.
Sale
Original price was: ฿40,200.00.Current price is: ฿33,500.00.
Sale
Sale
Original price was: ฿50,400.00.Current price is: ฿42,000.00.

ความเค็ม (salinity) คือ

ความเค็มเป็นรสชาติซึ่งเป็นนามธรรม แต่ในความจริงรสเค็มในอาหารมาจากเกลือแกงหรือ "เกลือ" ที่เราใช้ในการปรุงอาหาร มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า "โซเดียมคลอไรด์" (NaCl) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของทั้งโซเดียม (Na) และคลอรีน (Cl) 

โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเปลือกโลกส่วนใหญ่และสามารถพบได้ในสถานที่ต่างๆ ร่างกายมนุษย์ต้องการทั้งโซเดียมและคลอไรด์เพื่อให้ทำงานได้อย่างเหมาะสม

ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงการวัดและติดตามระดับความเค็มเรามักจะบอกว่าเราต้องการทราบว่าโซเดียม (Na) มีอยู่เท่าไหร่ เนื่องจากเกลือแกงเป็นโซเดียมคลอไรด์ Na + Cl- (NaCl) ดังนั้นเราจึงเข้าใกล้การทดสอบ NaCl ตามอัตราส่วนของแต่ละองค์ประกอบของน้ำหนักอะตอมและเปอร์เซ็นต์มวล:

[NaCl = 39.3372% Na + 60.6628% Cl]

รู้จักเครื่องวัดความเค็ม

เครื่องวัดความเค็มแบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่วัดความเค็มในน้ำทะเลและวัดความเค็มในอาหาร เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อวัดการมีอยู่ของเกลือ เนื่องจากความเค็มมีผลกระทบต่อทั้งการนำไฟฟ้า จึงมีการนำเครื่องวัด EC (ค่าคอนดักติวิตี้) และแปลงค่าเหล่านั้นเป็นค่าความเค็ม

วิธีการวัดความเค็ม NaCl

วิธีที่1 วัดความเค็มด้วยหลักการวัดความการนำไฟฟ้า:

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าทำงานโดยค่าการนำไฟฟ้าของน้ำและวัดความสามารถของน้ำในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้า (น้ำบริสุทธิ์ไม่นำไฟฟ้า) น้ำที่มีไอออนมากขึ้นจะนำกระแสไฟฟ้ามากขึ้น

น้ำทะเลมีประจุไฟฟ้ามาและเป็นตัวนำไฟฟ้าดีกว่าน้ำจืด ในตัวอย่างของเราสำหรับการทดสอบเกลือ (NaCl) ระดับความนำไฟฟ้าที่วัดได้จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับมาตรฐาน

วิธีนี้เป็นการวัดทางอ้อมแต่ง่ายและรวดเร็ว (หลายวินาที) มีความแม่นยำปานกลางและมีข้อจำกัดบางอย่างเช่นช่วงการวัด

วิธีที่2 วัดความเค็มด้วยหลักวัดการหักเหของแสง (Refractometer)

การวัดความเค็มด้วยการหักเหของแสงเป็นเครื่องมือทางแสงที่ใช้ในการวัดความเข้มข้นของของเหลว ใช้สำหรับวัดสารละลายน้ำเกลือและของเหลวอื่นๆ องค์ประกอบหลักของเครื่องวัดการหักเหของแสงคือปริซึม ของเหลวสองสามหยดวางบนปริซึม ปิดฝาใส สร้างชั้นบางๆ ของน้ำข้ามปริซึม

เมื่อแสงเข้าสู่ชั้นของเหลวจะเปลี่ยนทิศทางเรียกว่าการหักเห เครื่องวัดจะวัดปริมาณการเลื่อนของแสงเรียกว่ามุมหักเห การหักเหนี้จะถูกแปลงเป็นหน่วยวัดปริมาณความเค็ม

ด้วยเครื่องวัดการหักเหของแสงน้ำเค็ม หน่วยวัดความถ่วงจำเพาะและความเค็ม เมื่อมองผ่านช่องมองภาพจะเห็นมาตราส่วนการวัดที่บ่งบอกถึงความเค็มและความถ่วงจำเพาะ

ยังมีวิธีอื่นๆ ในการวัดความเค็มเช่นหลักการไตเตรท และการวัดโดยใช้หลักการ Ion Selective Electrode (ISE) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา