REBS-28ATC 2 IN 1 สำหรับวัดความหวานและความเค็ม ย่านวัด 0-32บริกซ์ และความเค็ม 0-28%

฿3,200.00

REBS-28ATC นี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับการวัดความเข้มข้นของน้ำตาล เบียร์ ผักผลไม้และอื่นๆ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความเข้มข้นของนมถั่วเหลือง การผลิตน้ำตาลอาหารและเครื่องดื่ม

 • ย่านการวัด 0-32%Brix
 • ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 0.2%Brix
 • ความแม่นยำ 0.2%
 • ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) 10-30 C

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

เครื่องมือวัดแบบ 2 IN 1 สำหรับวัดความหวานและความเค็ม ได้รับออกแบบและพัฒนาสำหรับการวัดเกลือในสารละลายอาหารและระดับความหวาน น้ำตาลเช่นน้ำผลไม้ ไวน์เพื่อช่วยในการตรวจสอบและควบคุมความเข้มข้นของน้ำตาลในอาหารและเครื่องดื่ม

มีย่านการวัด 0-32% บริกซ์ และความเค็ม 0-28% ความละเอียด 0.2% เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการตรวจสอบความสุกของผลไม้ในสนามและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์หลังจากการเก็บเกี่ยวและ/หรือควบคุมความเข้มข้นในระหว่างการประมวลผลและบรรจุภัณฑ์

ความหมายของบริกซ์

องศา Brix (สัญลักษณ์ °Bx) คือปริมาณน้ำตาลของสารละลายที่เป็นน้ำ Brix หนึ่งองศาคือซูโครส 1 กรัมในสารละลาย 100 กรัมและแสดงถึงความเข้มข้นของความหวานของสารละลายเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวล

มาตรฐานคุณภาพออกแบบมาสำหรับตรวจวัดอาหาร

การประยุกต์ใช้งาน

 • ตรวจสอบความเข้มข้นของเกลือในสารละลายน้ำเกลือใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุดในการควบคุมคุณภาพในการวิจัยห้องปฏิบัติการทางคลินิกอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
 • ตรวจสอบกระบวนการหมักไวน์และเบียร์
 • ตรวจสอบการปลูกพืชผลไม้และผักความสุกในผลไม้

EASY TO USE

Just take a few drops of your liquids on the prism and hold the meter to the light, then look through the eyepiece, you can get the reading.

ATC FUNCTION

The build-in Automatic Temperature Compensation feature makes it get consistently accurate reading, no need to control the liquids temperature

SAFE AND DURABLE

Constructed with non-staining, non-corrosive and non-reactive chromium material which make sure hygiene and safety for all users.

Large SCALE

Rapidly and precisely display the Brix (0-10%) Use for quality control in research, clinical laboratories, food & beverage industry

Specifications:

 • Range: Salinity: 0-28%
 • Brix: 0-32%Brix
 • Minimum Division: 0.2%
 • Automatic Temperature Compensation (ATC) :10°C-30°C
 • Durable and built to last long
 • Heavy-duty and lightweight with its aluminum construction

Package ประกอบด้วย

 • 1 x meter
 • 1 x Pipette
 • 1 x Screw driver
 • 1 x Cleaning cloth
 • 1 x English Instruction manual

ตัวอย่างสเกลของเครื่องวัด RHBS-32ATC

The refractometer series are based on the principle that the refractive indices of liquids change when the concentration change.

It’s portable, easy, quick and no battery required, easier and more accurate than a traditional, more affordable than a digital meter. It’s a perfect tool for adult or young, home or professional use.

It features high-quality optics with smooth focusing. Its main body is made of aluminum alloy. The internal optical lens with high refractive index make up the precision optical system.

The instrument is resistant to abrasion and corrosion, can be used to measure the general corrosive liquid. (But we do not recommend measuring these liquids for a long time. The residue should be cleaned immediately after measurement. )

 • Used for sugar content control in food & beverage producing.
 • Used for monitoring ripeness of growing plants, fruits & vegetables.
 • Used for science research, clinical laboratories.
 • Used for control concentration of your cutting and grinding fluids.

Build-in Automatic Temperature Compensation feature makes it possiable to get consistently accurate reading

This wort refractometer is constructed with non-staining, non-corrosive and non-reactive chromium material

Easy to used and Focus adjust. All comes with dropper, screwdriver, user manual and cleaning cloth.

More efficient at making homemade beer, wine, fruit juices and other homemade beverages

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา