MN90711 กระดาษลิตมัสวัดค่า pH ทางการแพทย์ Nitrazine yellow paper

Original price was: ฿2,160.00.Current price is: ฿1,800.00.

กระดาษลิตมัสวัดค่า pH ทางการแพทย์ Nitrazine yellow paper (MN90711) ใช้วัดค่ากรด-ด่างหรือค่า pH ทางการแพทย์ กระดาษทดสอบนี้ใช้เพื่อยืนยันลักษณะของของเหลวในช่องคลอดในระหว่างตั้งครรภ์โดยเฉพาะเมื่อสงสัยว่ามีการแตกของเยื่อบุผิวก่อนเวลาอันควร

  • pH range: 6.0 – 7.0
  • Presentation Box of 200 test sticks, 20 x 70 mm

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

MN90711 กระดาษลิตมัสวัดค่า pH ทางการแพทย์ Nitrazine yellow paper ใช้วัดค่ากรด-ด่างหรือค่า pH ทางการแพทย์ กระดาษทดสอบนี้ใช้เพื่อยืนยันลักษณะของของเหลวในช่องคลอดในระหว่างตั้งครรภ์โดยเฉพาะเมื่อสงสัยว่ามีการแตกของเยื่อบุผิวก่อนเวลาอันควร

กระดาษทดสอบนี้จะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีน้ำเงินถ้าค่า pH สูงกว่า 6.0 แถบสีน้ำเงินหมายความว่าอาจจะมีการแตกของถึงน้ำคร่ำได้ กระดาษลิตมัส 1กล่องมีจำนวน 200ชิ้น สินค้าคุณภาพสูงจากเยอรมันนี ขายราคาถูก

อีกทั้งยังใช้กระดาษลิตมัสนี้เพื่อทำการทดสอบค่า pH ในอุจจาระเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อในลำไส้หรือปัญหาทางเดินอาหารอื่นๆ เป็นต้น และใช้ในงานวิศวกรรมโยธาเพื่อตรวจสอบการกระจายตัวของคาร์บอนไดออกไซด์ในโครงสร้างคอนกรีตเป็นต้น

Specification Nitrazine yellow paper

  • Product data and ordering information
  • Type pH indicator papers
  • Presentation Box of 200 test sticks, 20 x 70 mm
  • Color reaction yellow → violet-blue
  • pH range: 6.0 – 7.0
  • REF 90711

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา