HI97728 เครื่องวัดปริมาณไนเตรทในน้ำ Nitrate-Nitrogen (เครื่องเปล่า) พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration

Original price was: ฿28,000.00.Current price is: ฿22,344.00.

เครื่องวัดปริมาณไนเตรทในน้ำรุ่น HI97728 เป็นเครื่องวัดไนโตรเจนในรูปของไนเตรท ไนโตรเจนมีอยู่มากมายในชั้นบรรยากาศของโลกและมีอยู่ในน้ำในรูปของไนเตรท ไนไตรท์และแอมโมเนีย พืชใช้ไนโตรเจนเป็นสารอาหารในการสร้างโปรตีน ไนเตรตเกิดขึ้นในน้ำส่วนใหญ่ผ่านสายฝนและการสลายตัวของสารอินทรีย์และการไหลบ่าจากสารก่อมลพิษที่มนุษย์สร้างขึ้น

  • ย่านการวัด 0.0 ถึง 30.0 mg/L (ppm)
  • ความละเอียด 0.1 mg/L
  • ความถูกต้อง ±0.5 mg/L
  • พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา