HI96737 เครื่องวัดปริมาณธาตุเงินในน้ำ Silver Meter

Original price was: ฿24,000.00.Current price is: ฿20,000.00.

เครื่องวัดปริมาณธาตุเงินในน้ำ Silver Meter รุ่น HI96737 ธาตุเงินในธรรมชาติอาจรวมอยู่ในแร่อื่นๆ หรืออยู่อิสระ ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เเต่ก็ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในน้ำเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต

  • ย่านการวัด 0.000 ถึง 1.000 mg/L (ppm)
  • ความถูกต้อง ±0.005 mg/L ±10%
  • พร้อมใบรับรอง Certificate จาก USA

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา