HI96708 เครื่องวัดปริมาณไนไตรท์ในน้ำ Nitrite High Range

฿20,000.00

เครื่องวัดปริมาณไนไตรท์ในน้ำ Nitrite High Range รุ่น HI96708 ไนไตรท์เป็นสารซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำแม้ในระดับความเข้มข้นต่ำ ด้วยเหตุนี้จึงมีการตรวจสอบไนไตรท์อย่างใกล้ชิดในสถานบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในหอหล่อเย็น (Cooling Tower) ต้องมีปริมาณไนไตรท์เพียงพอเพื่อป้องกันการกัดกร่อน

  • ย่านการวัด 0 ถึง 150 mg/L (ppm)
  • ความละเอียด 1 mg/L
  • ความถูกต้อง ±4 mg/L

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา