HI96706C เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำ Phosphorus Meter

฿24,000.00

HI96706C เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำ Phosphorus Meter การวัดปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำมีความสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระดับฟอสฟอรัสที่สูงเกินไปจะนำไปสู่การเติบโตของสาหร่ายที่มากเกิน จะทำให้ระดับออกซิเจนในน้ำลดลงและในที่สุดอาจเป็นอันตรายต่อปลาและสัตว์น้ำ นิยมใช้ตรวจวัดใน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตร์น้ำ เเละการตรวจสอบสภาพเเหล่งน้ำ

  • ย่านการวัด 0.0 to 15.0 mg/L (ppm)
  • ความละเอียด 0.1 mg/L
  • ความถูกต้อง ± 0.3 mg/L

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา