GM1850 วัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสอินฟราเรด BeneTech เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ย่านวัด 200°C~1850 °C

Original price was: ฿15,000.00.Current price is: ฿12,500.00.

GM1850 วัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสอินฟราเรด BeneTech เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ สามารถบันทึกค่า MAX, MIN, AVG, DIF ไว้ในหน่ายความจำภายใน ปรับค่า Emissivity (0.1~1.00) ชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ผ่าน Port RS232

 • ย่านวัด 200°C~1850 °C
 • ความแม่นยำ ±1.5 °C
 • ค่า D:S อยู่ที่ 80:1

 

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

GM1850 วัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสอินฟราเรด BeneTech เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ย่านการวัดระหว่าง 200°C~1850°C ( 329°F~3362°F) ความแม่นยำในการวัดที่ ±1.5 °C มีค่า D:S อยู่ที่ 80:1 สามารถบันทึกค่า MAX, MIN, AVG, DIF ไว้ในหน่ายความจำภายใน

เพิ่มความแม่นยำในการวัดด้วย Laser Pointer ทำให้แสดงตำแหน่งที่วัดได้อย่างแม่นยำ หน้าจอ LCD พร้อมกับ Back light ทำให้สามารถอ่านค่าได้แม้ในที่แสงสว่างน้อย สามารถปรับค่า Emissivity (0.1~1.00) ตามวัตถุที่วัดเพื่อเพิ่มค่าความแม่นยำ

สามารถเชื่อมต่อข้อมูลผลการวัดเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ผ่าน Port RS232 วัดอุณหภูมิแบบไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นงานเหมาะสำหรับ วัดอุณหภูมิบริเวณพื้นที่อันตราย พื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง พื้นที่แคบ ชิ้นงานที่ไม่ต้องการให้สัมผัส งานซ่อมบำรุงที่มีพื้นที่แคบหรือไม่สามารถติดตั้งเครื่องมือวัดได้

สินค้าของแท้ เราเป็นตัวแทนจำหน่าย Benetech โดยตรง ราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

ค่า Emissivity (ε) หรือค่าสัมประสิทธิ์ของการแผ่รังสี

ค่าสัมประสิทธิ์ของการแผ่รังสีเป็นค่าคงที่ของวัสดุโดยเป็นอัตราส่วนของ ความร้อนที่ปล่อยออกมาของวัตถุเมื่อเทียบกับวัตถุที่มีสีดำ (Black Body) โดยมีค่าอยูู่ระหว่าง 0-1 โดยที่วัตถุดำ (ดูดรังสีความร้อนทั้งหมด) จะมีค่าสัมประสิทธิ์ของการแผ่รังสีเป็น 1 และวัตถุที่สะท้อนความร้อนอย่างสมบูรณ์แบบ (ไม่ดูดรังสีความร้อนเลย) จะมีค่าค่าสัมประสิทธิ์ของการแผ่รังสีเป็น 0

ด้วยหลักการของเครื่องวัดอุณหภูมิแบบ infrared หรือ IR หลักการของการวัดก็คือเครื่องจะมีเซนเซอร์ตรวจจับการแผ่รังสีของพื้นผิววัตถุ แล้วแปลงค่าออกมาเป็นตัวเลขอุณหภูมิ

เพราะฉนั้น Infrared Thermometer แสงเลเซอร์มีใช้สำหรับกำหนดเป้าหมายบริเวณที่กำลังตรวจวัดการแผ่รังสีออกมา เท่านั้น ทีวัตถุหรือพื้นผิวแต่ละชนิดก็มีความสามารถในการแผ่รังสีต่างกันเช่นวัตถุสี ดำจะแผ่รังสีได้ดีว่ากว่าวัตถุสีขาวเป็นต้น

เพราะฉนั้นพื้นผิวสีดำจะรับความร้อนหรือแผ่ความร้อนหรือรังสี Infrared ได้ดีกว่าพื้นผิวสีขาวทำให้ถ้าเราวัดอุณหภูมิด้วย Infrared Thermometer ที่อุณหภูมิเดียวกัน พื้นผิวสีขาวจะให้ค่าอุณหภูมิที่วัดได้ต่ำกว่าสีดำทำให้การวัดผิดพลาด

ด้วยเหตุผลดังกล่างค่า ε เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความถูกต้อง (accuracy) ของการวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด ดังนั้นเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบ IR ที่ดี ควรมีการปรับค่า Emissivity ที่เครื่องได้ เพื่อที่จะสามารถนำไปวัดอุณหภูมิที่พื้นผิวได้หลายๆ แบบ

GM1850 ฟังก์ชั่น Data Logger เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูล

เชื่อมต่อ PC

Features GM1850

 • Data storage function (up to 4000 data)
 • Wide Temperature range with 200~1850°C
 • With D:S = 80 : 1 Maximum distance from the target object
 • Highly accurate and reliable
 • Adjustable Emissivity (Preset at 0.95)
 • Spectral Response from 900~1700nm
 • Large clear LCD display with backlight for easy readout even in dark places
 • RS232 interface to connect your PC
 • Auto Power Off
 • Data Store / Recall / Clear Function
 • Data Hold Function
 • Access to surface temperature in 1 second
 • Selectable between C and F
 • Maximum, Minimum, Average and Difference temperature functions
 • Adjustable High/Low Temperature Alarm
 • Response time : 500m/s, 95% response
 • Measure hazardous or inaccessible objects (high-voltage parts)
 • Laser on/off selection

Specifications GM1850

 • Temperature range : 200 ~ 1850 °C
 • Accuracy : ±1.5% or ±1.5°C
 • Repeatability : ±1% or ±1°C
 • Distance Spot Ratio : 80 : 1
 • Emissivity : 0.1~1.00 adjustable
 • Resolution : 0.1C/F
 • Response Time : 500ms
 • Wavelength : 900-1700nm
 • MAX/MIN/AVG/DIF reading
 • High/Low Temperature alarm setup
 • 4000 Data Store/Recall Function
 • C/F Selection
 • Data Hold function
 • Laser Target Pointer selection
 • Backlight ON/OFF selection
 • RS232 Interface & Analysis software
 • Auto Power Shut Off
 • Low power indication
 • Power supply : 9V battery
 • Dimension : 200X155X59mm

GM1850 อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน

PDF Catalog

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา