เครื่องตรวจก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide Gas Meter รุ่น AS8904

฿14,500.00

เครื่องตรวจก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ carbon dioxide Gas Meter รุ่น AS8904 ใช้ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ สาเหตุหลักที่ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นในพื้นที่ปฎิบัติงานคือการระบายอากาศไม่เพียงพอเป็นต้น  สินค้าคุณภาพสูงมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration)

  • 1) ย่านการวัด 350-9999 ppm
  • 2) ความละเอียด 1 ppm
  • 3) Low /High Alarm

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา