เครื่องวัดแรงดึง แรงกด

เครื่องวัดแรง (Force Gauge) สำหรับทดสอบแรงดึง แรงกด สำหรับรุ่นดิจิตอลสามารถเลือกหน่วยการวัดเป็นกรัม (Kg) และนิวตัน (N) และปอนด์ (lb) สนใจเครื่องวัดติดต่อบริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

สินค้าทั้งหมด


ข้อมูลเบื้องต้นเครื่องวัดแรง (Force Gauge)

เครื่องวัดแรง (Force Gauge) เป็นเครื่องมือวัดขนาดเล็กที่ใช้วัดแรงที่เรียกว่า "มาตรวัดแรงดึง" หรือ "มาตรวัดแรง" เครื่องมือนี้สามารถที่จะวัดแรงกดและ/หรือแรงดึง

อย่างไรก็ตามเครื่องวัดยังถูกนำมาวัดแรงต่างๆ เช่นการยึดเกาะ และอื่นๆ ร่วมกับการยึดติดที่ต้องการ หรือใช้เป็นเครื่องทดสอบแรงที่แม่นยำร่วมกับแท่นทดสอบเฉพาะ เครื่องมือนี้ให้การวัดเป็นกรัม (Kg) และนิวตัน (N) และปอนด์ (lb)

เครื่องวัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคร่าวๆ ได้แก่

 • เกจวัดแรงแบบดิจิตอลซึ่งมีโหลดเซลล์ในตัว
 • เกจวัดแรงทางกลแบบอนาล็อกซึ่งมีกลไกสปริง

ประโยชน์ของเครื่องวัดแรง

ทำไมต้องวัดแรง? ด้วยการที่ผู้ผลิตพยายามพัฒนาและปรับแต่งวัสดุ ผลิตภัณฑ์อีกทั้งกระบวนการเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด

เพื่อค้นหาการผลิตที่เหมาะสมผู้ผลิตหลายรายจึงนำวัสดุและผลิตภัณฑ์ไปทดสอบ การทดสอบประเภทนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการใช้เกจวัดแรงกดเพื่อกำหนดว่าวัสดุส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ใดที่สามารถแตกหักหรือหลวมได้ ตัวอย่างสามารถใช้เกจวัดแรงดันดังต่อไปนี้

 • ระบุปริมาณของนิวตันที่จำเป็นต่อการเปิดประตูหมุน
 • วัดแรงกดแป้นเบรกของรถ
 • วัดแรงดึงที่ใช้ในการทำลายท่อโลหะหรือสายไฟ
 • ใช้เกจวัดแรงเพื่อประเมินว่าแรงบีบอัดมีผลต่อเบาะรถยนต์
 • วัดแรงต่ำสุดในการทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้

ขนาดและข้อมูลจำเพาะของเกจวัดแรง

โดยทั่วไปแล้วเครื่องวัดแรงจะกำหนดขนาดและระบุโดยพารามิเตอร์ทั่วไปหลายค่า ดังแสดงด้านล่าง โปรดทราบว่าข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์เหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละผู้ผลิต

 • ขนาดหรือความจุ: แสดงถึงค่าสูงสุดของแรงที่หน่วยสามารถบันทึกได้
 • ความละเอียด: คือระดับของความละเอียดต่ำที่สุดที่สามารถวัดได้เช่น 0.1N หรือ 0.01
 • ความแม่นยำ: การวัดระดับที่ค่าที่วัดได้เบี่ยงเบนไปจากขนาดที่แท้จริงของแรงที่วัดได้ ความแม่นยำมักถูกกำหนดเป็น ± เปอร์เซ็นต์ของค่าเต็มสเกลของเกจ
 • หน่วยการวัด: ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ เกจวัดแรงสามารถวัดและแสดงค่าแรงในหน่วยเมตริกหรือหน่วยอิมพีเรียล สำหรับเครื่องแบบดิจิตอลจะสามารถแสดงหน่วยการวัดเป็นกรัม (Kg) และนิวตัน (N) และปอนด์ (lb)
 • ตัวเลขที่แสดง: สำหรับมาตรวัดแรงแบบดิจิตอล แสดงถึงจำนวนหลักที่แสดงโดยหน่วย ตัวอย่างเช่นอาจเป็นตัวเลข 4 หลัก

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา