เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศ

การวัดอุณหภูมิอากาศเป็นหนึ่งในการใช้งานบ่อยที่สุดในการวัดอุณหภูมิในวงกว้าง เนื่องจากบางครั้งผู้คนตลอดจนสินค้าและผลิตภัณฑ์มีปฏิกิริยาไวต่อค่าอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป

เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศ (Air thermometer) หรือที่เรียกว่ามาตรวัดอุณหภูมิโดยรอบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภูมิความร้อนของอากาศโดยรอบ โดยปกติจะใช้เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของอากาศในห้อง ยานพาหนะ หรือสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร โกดังสินค้า สโตร์ เพื่อตรวจสอบการจัดเก็บสินค้า อาคารที่พักอาศัยและสำนักงาน รวมถึงพื้นที่จัดเก็บสินค้าที่ไวต่ออุณหภูมิ

มีสินค้าหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับการใช้งานเฉพาะและช่วงอุณหภูมิที่ต้องการ มาตรวัดอุณหภูมิอากาศบางรุ่นได้รับการออกแบบให้พกพาได้ ในขณะที่บางรุ่นติดตั้งถาวรในตำแหน่งเฉพาะ หลายรุ่นมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงานขายราคาถูก

ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics


อุณหภูมิของอากาศเป็นหนึ่งในพารามิเตอร์ที่วัดได้บ่อยที่สุดในสภาพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิต อุปกรณ์ วัสดุและวัตถุดิบ เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุณหภูมิของอากาศ การวัดอุณหภูมิเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นบางรุ่นสามารถวัดความชื้น จุดน้ำค้าง

มาตรวัดอุณหภูมิอากาศสามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมและการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงระบบ HVAC การตรวจสอบสภาพอากาศ การใช้งานยานยนต์ และการตรวจสอบความสบายภายในอาคาร มักใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์และระบบตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อให้ภาพที่สมบูรณ์ของสภาพแวดล้อม

ประโยชน์ของเครื่องวัดอุณหภูมิอากาศ:

การป้องกันปัญหาสุขภาพ

การรักษาระดับอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมในบ้านของคุณสามารถช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราและโรคราน้ำค้าง ซึ่งจะก่อให้เกิดอาการแพ้ ปัญหาระบบทางเดินหายใจ และโรคหอบหืด นอกจากนี้ ระดับอุณหภูมิและความชื้นในอุดมคติสำหรับความสะดวกสบายของมนุษย์ยังเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการป้องกันการเจริญเติบโตของไวรัสและแบคทีเรีย

การระบุแหล่งที่มาของปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร

ระบุแหล่งที่มาของปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารในบ้านของคุณได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณสังเกตว่าระดับความชื้นเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการรั่วไหลหรือความเสียหายจากน้ำอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน หากอุณหภูมิในบริเวณใดบริเวณหนึ่งในบ้านของคุณแตกต่างอย่างมากจากส่วนอื่นๆ ของบ้าน อาจเป็นสัญญาณของกระแสลมหรือปัญหาฉนวนอื่นๆ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

การตรวจสอบระดับอุณหภูมิและความชื้นภายในอาคาร ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและประหยัดเงินค่าไฟได้ ตัวอย่างเช่น ในช่วงฤดูร้อน การรักษาบ้านของคุณให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม สามารถลดปริมาณพลังงานที่ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา