เครื่องวัดออกซิเจนในอากาศ

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในอากาศหรือก๊าซออกซิเจน เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ ถ้ำ อูโมงค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

สินค้าทั้งหมด


ความจำเป็นในการวัดออกซิเจนในอากาศ

ออกซิเจนมีสูตรทางเคมี O2 สิ่งมีชีวิตจะปราศจากออกซิเจนไม่ได้ การตรวจสอบปริมาณออกซิเจนในอากาศมีความสำคัญอย่างยิ่ง

การวัดระดับออกซิเจน (O2) ที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตในสถานการณ์ที่ซึ่งอาจมีปริมาณ O2 ในระดับที่ต่ำความปลอดภัยอาจลดลง โดยทั่วไปเครื่องมือตรวจจับก๊าซออกซิเจนจะส่งสัญญาณเตือนเมื่อระดับออกซิเจนลดลงต่ำกว่าปริมาตร 19.5% ซึ่งเป็นระดับที่ OSHA กำหนด

การใช้งานทั่วไปของการตรวจจับก๊าซออกซิเจนอยู่ในพื้นที่จำกัด ซึ่งเครื่องมือนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องปฎิบัติงานในอูโมง ถ้ำ หรือพิ้นที่อับอากาศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวัดปริมาณก๊าซ O2 ก่อนเข้าสู่พื้นที่เหล่านี้ และได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหลังจากเข้าไปทำงานแล้ว

พื้นที่ออกซิเจนน้อย

เครื่องมือวัดก๊าซ O2 ออกซิเจนในอากาศ

การแจ้งเตือนออกซิเจนในอากาศมีความจำเป็นในสถานที่ใดก็ตามที่ระดับออกซิเจนต่ำสามารถเกิดขึ้นได้ ในขณะที่คนส่วนใหญ่นึกถึงสภาพแวดล้อมที่ปิดเช่นอูโมงค์ ถ้ำ และสถานที่ใต้ดิน 

ข้อกำหนดของ OSHA สำหรับออกซิเจน

29 CFR 1910.146 ของ OSHA "การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ จำกัด " มีข้อกำหนดสำหรับวิธีปฏิบัติและขั้นตอนในการปกป้องพนักงานในอุตสาหกรรมทั่วไปจากอันตรายจากการเข้าสู่พื้นที่จำกัดที่ได้รับอนุญาต

มาตรฐานนี้กำหนดบรรยากาศที่ขาดออกซิเจนเช่นเดียวกับบรรยากาศใดๆ บริเวณใดก็ตามที่มีออกซิเจนน้อยกว่า 19.5 เปอร์เซ็นต์นั้นเป็นอันตรายและอาจไม่ได้รับการป้องกันจากคนงานที่ไม่มีการป้องกัน

สัญญาณเตือนของอุปกรณ์และระดับการเตือนควรอยู่ในที่ที่ความเข้มข้นของออกซิเจนต่ำกว่า 19.5% หรือสูงกว่าระดับความเข้มข้นของออกซิเจน 23.5%

O2 Meter

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา