เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen Meter) หน่วยการวัดมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) หรือ ppm และเป็นเปอร์เซ็นต์ของความอิ่มตัวของอากาศ ติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

สินค้าเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

Sale
Original price was: ฿15,000.00.Current price is: ฿12,000.00.
Sale
Original price was: ฿26,000.00.Current price is: ฿17,500.00.
Sale
Original price was: ฿50,400.00.Current price is: ฿42,000.00.

รู้จักออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen)

ออกซิเจน (O2) มีอยู่ในชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ยังมีอยู่ในน้ำปริมาณมาก ปริมาณออกซิเจนในน้ำเราเรียกว่า Dissolved Oxygen หรือ DO

ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณออกซิเจนในน้ำได้แก่ปฏิกิริยาของน้ำกับบรรยากาศทำให้ออกซิเจนถูกดูดซึมจากอากาศ การสังเคราะห์ด้วยแสง อุณหภูมิ ความดัน ปริมาณของเกลือในน้ำ และการไหลของน้ำ อีกทั้งจำนวนสัตว์น้ำที่อยู่อาศัยยังมีอิทธิพลต่อปริมาณออกซิเจนในน้ำด้วยเช่นกัน

การวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (Dissolved oxygen)

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ (หรือเครื่องวัด DO Meter) เป็นวิธีที่ดีที่สุดคือการวัดในภาคสนาม เนื่องจากในแต่ละวันความเข้มข้นของ DO สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

หน่วยการวัดออกซิเจนในน้ำคือมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) หรือ ppm และเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัว (% sat) ซึ่งสามารถเปรียบเทียบโดยตรงระหว่างผลลัพธ์ที่มีค่าความเค็มและอุณหภูมิที่แตกต่างกัน

การแปรปรวนของ DO ตามธรรมชาติ ระดับออกซิเจนที่ละลายในน้ำอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางธรรมชาติหลายประการซึ่ง ได้แก่ 

  • สิ่งมีชีวิตในน้ำเพิ่มขึ้น ออกซิเจนในน้ำน้อยลง
  • อุณหภูมิในน้ำเพิ่มขึ้น = ออกซิเจนในน้ำน้อยลง
  • น้ำนิ่งและน้ำไหล (ลำธารไหลมีออกซิเจนละลายมากกว่าน้ำนิ่ง)
  • ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลมาก ออกซิเจนในน้ำน้อยลง
  • ระดับความเค็มมากขึ้น = ออกซิเจนในน้ำน้อยลง

ระดับออกซิเจนในน้ำที่เหมาะต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ

ปลาและสัตว์อื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในน้ำต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิต ไม่สามารถมีออกซิเจนมากเกินไป ในทางกลับกันถ้าระดับออกซิเจนต่ำเกินไปในน้ำ ปลา และสัตว์อื่นๆ อาจหายใจไม่ออกและตายได้ ถ้าระดับออกซิเจนในน้ำลดลงเหลือประมาณ 3-4 มก/ลิตร (mg/L) ปลาหายใจไม่ออกและตายได้

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา