เครื่องวัดสีของน้ำ

เครื่องวัดสีของน้ำเพื่อการวัดคุณภาพน้ำใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสีย และในน้ำดื่ม ในหน่วยอัลฟาสเกลหรือฮาเซนสเกลหรือเพลตินั่ม-โคบอล์สเกล สนใจเครื่องวัดติดต่อบริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

สินค้าทั้งหมด

Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,857.00.
Sale
New
Original price was: ฿25,000.00.Current price is: ฿22,344.00.
Sale
Original price was: ฿28,000.00.Current price is: ฿24,000.00.
Sale
Original price was: ฿28,000.00.Current price is: ฿24,000.00.
Sale
New
Original price was: ฿35,000.00.Current price is: ฿31,920.00.

รู้จักเครื่องวัดสีของน้ำ (Color of Water)

การวัดสีของน้ำป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพสำหรับการทดสอบคุณภาพน้ำ กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการเติมสารเคมีลงในตัวอย่างน้ำที่จะวัด เนื่องจากการดูดซับสีขึ้นอยู่กับสัดส่วนของสารเคมีที่พบในตัวอย่างความเข้มข้นของสารเคมีบางชนิดสามารถกำหนดได้โดยการเปรียบเทียบตัวอย่างสีกับสีอ้างอิง

สีของน้ำ

หลักการวัดสีของน้ำ (Principle of color of water)

วิธีการ Platinum-Cobalt Scale (Pt/Co scale หรือ Apha-Hazen Scale) เป็นวิธีการวัดสีของน้ำที่เปิดตัวในปีค.ศ. 1892 โดยนักเคมี Allen Hazen (1869-1930) ดัชนีนี้ได้รับการพัฒนาเป็นวิธีการประเมินระดับมลพิษในน้ำเสีย

หลักการของ Platinum-Cobalt คือการเปรียบเทียบความเข้มของตัวอย่างสีเหลือง มีคำอธิบายโดยละเอียดและขั้นตอนโดยละเอียดในมาตรฐาน ASTM D1209 วิธีทดสอบมาตรฐานสำหรับสีของเหลวใส (ระดับแพลทตินั่ม-โคบอลต์)

สีของของเหลวทางเทคนิคมักถูกจำแนกตามระดับสี Apha/Hazen/Pt-Co การกำหนดสามแบบนี้มักใช้ในส่วนต่างๆ ค่าสี Apha/Hazen/Pt-Co ของเหลวมักมีสีเหลืองเล็กน้อยเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนหรือย่อยสลายตามธรรมชาติ

หน่วยการวัดสีของน้ำ

มาตราส่วนการวัดสีของน้ำมี 3 ชื่อเรียกหน่วยอัลฟาสเกล หรือฮาเซนสเกล หรือเพลตินั่ม-โคบอล์สเกล (APHA/Hazen/Platinum-Cobalt) โดยระดับสีแพลตตินัม-โคบอลต์มีตั้งแต่ 0 ถึง 500 โดยมีค่าต่ำสุดที่ “0” ซึ่งหมายถึงน้ำเป็นสีขาวหรือ “น้ำกลั่น”

สี APHA หรือเรียกอีกอย่างว่าสเกล Hazen หรือ Platinum Cobalt (Pt/Co) เป็นสเกลสีตัวเลขเดียวที่มีตั้งแต่ 0 (ไม่มีสี) ถึง 500 (สีเหลืองอ่อน)

ค่า 500 บนมาตราส่วนหมายความว่าน้ำมีสีเหลืองอย่างชัดเจน สีของของเหลวทางเทคนิคมักถูกจำแนกตามระดับสี APHA/Hazen/Pt-Co

ตารางมาตรฐานสีของน้ำในประเทศไทย

พารามิเตอร์กรมอนามัยอยสมอ
สีของน้ำ (Colour)ไม่เกิน 15 หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์ไม่เกิน 20 ฮาเซนยูนิตไม่เกิน 5 หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

มาตรฐาน

หมายเหตุ

หน่วยอัลฟาสเกลหรือฮาเซนสเกลหรือเพลตินั่ม-โคบอล์สเกล (APHA/Hazen/Platinum-Cobalt) คือหน่วยเดียวกันแต่ต่างกันที่ชื่อที่ใช้เรียก

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา