เครื่องวัดฟลูออไรด์

เครื่องวัดฟลูออไรด์ (Fluoride Meter) สำหรับวัดปริมาณฟลูโอไรด์ในน้ำ มีสินค้าให้เลือกหลายรุ่น ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

สินค้าทั้งหมด


รู้จักฟลูออไรด์

ฟลูออไรด์ (Fluoride) พบได้ตามธรรมชาติในดิน น้ำ และอาหาร นอกจากนี้ยังผลิตขึ้นจากการสังเคราะห์เพื่อใช้ในน้ำดื่ม ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก และผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ

แม้ว่าฟลูออไรด์จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติในแหล่งน้ำหลายแห่ง แต่ก็มักถูกเติมลงในระบบประปาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพแก่ประชาชน

ในระหว่างกระบวนการผลิตน้ำดื่ม ฟลูออไรด์ที่มีสารประกอบทางเคมีจะถูกเติมลงในน้ำทิ้ง สารประกอบทางเคมีเหล่านี้รวมถึงสิ่งต่างๆ เช่นโซเดียมฟลูออโรซิลิเกต กรดฟลูออโรซิลิกหรือโซเดียมฟลูออไรด์

ฟลูออไรด์เป็นหนึ่งในสารเคมีไม่กี่ชนิดที่มีผลสำคัญต่อผู้คนผ่านการดื่มน้ำ ฟลูออไรด์มีผลดีต่อฟันที่ความเข้มข้นต่ำในน้ำดื่ม แต่การได้รับฟลูออไรด์มากเกินไปในน้ำดื่ม หรือเมื่อรวมกับการสัมผัสกับฟลูออไรด์จากแหล่งอื่น อาจก่อให้เกิดผลเสียหลายประการ

แร่ฟลูออไรด์

แหล่งที่มาฟลูออไรด์

แหล่งที่มาหลักของฟลูออไรด์สำหรับคนส่วนใหญ่คือน้ำและเครื่องดื่มอื่นๆ อาหาร และผลิตภัณฑ์ทันตกรรมที่มีฟลูออไรด์ (ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก ฯลฯ) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์ทันตกรรมจะไม่ถูกกลืนกิน (ยกเว้นบางทีสำหรับเด็กที่อายุน้อยกว่า) จึงช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้

มาตรฐานปริมาณ Fluoride ในน้ำดื่ม

สิ่งใดก็ตามถึงแม้มีประโยชน้แต่ถ้ามีในปริมาณความเข้มข้นก็เป็นอันตรายได้ สำหรับประเทศไทยได้มีการกำหนดปริมาณไม่เกิน 0.7 mg/L

วิธีการวัดฟลูออไรด์

มีสองวิธีหลักในการวัดฟลูออไรด์อย่างง่ายดาย (โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่): ได้แก่

  • การวัดเชิงสี (Colorimetrically)
  • โพเทนชิโอเมตริก (Potentiometrically)

วิธีการวัดสี (Colorimetrically)

เป็นการวัดที่รวมการใช้โฟโตมิเตอร์หรือสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ขึ้นอยู่กับการผสมสารรีเอเจนต์กับตัวอย่างของคุณเพื่อสร้างสารประกอบที่มีสี ความเข้มของสีสอดคล้องกับความเข้มข้นของสารที่วิเคราะห์ (ฟลูออไรด์) ในตัวอย่าง

วิธีการนี้ อ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, SPADNS method ให้ความแม่นยำปานกลางถึงสูง ±0.03 mg/L ±3%

วิธีการวัดสี (Colorimetrically)

วิธีการโพเทนชิโอเมตริก (Potentiometrically)

เป็นการวัดแรงดันไฟฟ้าโดยใช้หัววัดแบบ Ion-Selective Electrodes (ISE) ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างเรียบง่ายและราคาไม่แพง อิเล็กโทรดวัดค่า pH เป็นหนึ่งในชนิดของ ISE ที่รู้จักกันดีและง่ายที่สุด

Fluoride ISE มีไว้สำหรับการวัดความเข้มข้นของฟลูออไรด์ในสารละลายที่เป็นน้ำ การใช้งานที่ต้องการจะพบได้ในด้านน้ำดื่ม ซีเมนต์ โปรตีนจากปลา แก้ว ฟอสเฟต และการวิเคราะห์ยาสีฟัน

Fluoride ISE

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา