เครื่องวัดความหนาเหล็ก

เครื่องวัดความหนาเหล็ก (Metal Thickness Meter) ทำงานโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิกส์  เป็นเกจสำหรับตรวจสอบความหนาเหมาะสำหรับวัตถุที่เข้าถึงได้ยากเช่นท่อเหล็ก ถังแก๊ส เป็นต้นหลายรุ่นมีพร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

สินค้าทั้งหมด

Sale
Original price was: ฿7,440.00.Current price is: ฿6,200.00.
Sale
Original price was: ฿10,200.00.Current price is: ฿8,500.00.
Sale

รู้จักเครื่องวัดความหนาเหล็ก (Metal thickness meter)

เครื่องวัดความหนาเหล็กสามารถวัดความหนาของเหล็กได้ทุกชนิด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นการวัดความหนาด้วยคลื่นอัลตราโซนิก ซึ่งเป็นการทดสอบแบบไม่ทำลาย สามารถวัดความหนาใดได้โดยไม่ต้องตัดแยกชิ้นส่วนของวัตถุออกมาเพื่อทำการวัด

นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการวัดความหนาของวัสดุจากด้านใดด้านหนึ่งเช่นวัดความหนาของท่อเหล็ก ถังน้ำมันขนาดใหญ่ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบการถูกกัดกร่อน การเกิดสนิมในเหล็กได้อย่างรวดเร็วเชื่อถือได้และใช้งานได้หลากหลาย

ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันแตกต่างจากใช้ไมโครมิเตอร์หรือเวอร์เนียคาลิปเปอร์ซึ่งต้องใช้การเข้าถึงความหนาของชิ้นทดสอบ ซึ่งมาเกิดมาจากความก้าวหน้าในภายหลังของเทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์ในปี 1970 นำไปสู่ระดับใหม่ของประสิทธิภาพในเครื่องมือขนาดเล็กที่มีความซับซ้อนและใช้งานง่ายในปัจจุบัน

หลักการทำงานเครื่องวัดความหนาเหล็กแบบอัลตร้าโซนิค

ใช้คลื่นอัลตราโซนิกทำงานโดยการวัดอย่างแม่นยำมากว่า โดยโพรบขนาดเล็กส่งสัญญาณเสียงอัลตราโซนิกเพื่อเดินทางผ่านชิ้นทดสอบและสะท้อนกลับจากพื้นผิวด้านในหรือผนังด้าไกล เนื่องจากคลื่นเสียงสะท้อนจากขอบเขตระหว่างวัสดุที่แตกต่างกัน

โดยทั่วไปแล้วช่วงเวลานี้จะเป็นเพียงไม่กี่ล้านวินาที (ไมโครวินาที) เครื่องวัดจะตั้งโปรแกรมด้วยความเร็วของเสียงในวัสดุทดสอบซึ่งสามารถคำนวณความหนาได้โดยใช้ความสัมพันธ์ทางฟิสิกส์ในเรื่องการเดินทางของคลื่นอย่างง่ายดังสมการต่อไปนี้

T = (V) x (t / 2)

โดยที่
T = ความหนาของวัสดุที่ทำการวัด
V = ความเร็วของเสียงในวัสดุทดสอบ (เมตรต่อวินาที = m/s)
t = เวลาการเดินทางไปกลับที่วัดได้ (วินาที = s) 

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าความเร็วของเสียงในวัสดุทดสอบเป็นส่วนสำคัญของการคำนวณนี้ วัสดุที่แตกต่างกันจะทำให้คลื่นเสียงที่ความเร็วต่างกัน โดยทั่วไปคลื่นเสียงเดินทางได้เร็วกว่าในวัสดุแข็งและช้าลงในวัสดุที่อ่อนนุ่มและความเร็วของเสียงสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญกับอุณหภูมิ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสอบเทียบเครื่องวัดความหนาแบบอัลตราโซนิกกับความเร็วของเสียงในวัสดุที่ถูกวัด

คลื่นเสียงในช่วงเมกะเฮิรตซ์ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นจึงมีการใช้หยดของเหลวเชื่อมต่อระหว่างโพรบและชิ้นทดสอบเพื่อให้ได้การส่งสัญญาณเสียงที่ดี 

วิดีโอแนะนำการใช้งานเครื่องวัดความหนาท่อทองแดง อลูมิเนียม เหล็ก (รุ่น GM100)

ประโยชน์ของเครื่องวัดความหนาเหล็ก

การวัดความหนาของอัลตราโซนิกใช้สำหรับวัดพื้นผิวที่หลากหลายและวิเคราะห์วัสดุอันเนื่องมาจากการกัดกร่อนหรือการกัดเซาะ เครื่องวัดแบบอัลตราโซนิกได้รับการออกแบบสำหรับการวัดความหนาของพื้นผิวโลหะ (เหล็กหล่อ เหล็ก และอลูมิเนียม) และพื้นผิวที่ไม่ใช่โลหะ (เซรามิก พลาสติก และแก้ว) และวัสดุที่นำคลื่นอัลตราโซนิกอื่นๆ

งานด้านการทดสอบความหนาของวัสดุ การตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ของคุณถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องมือวัดความหนาโลหะอัลตราโซนิกซึ่งเป็นที่สุดของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เหมาะสำหรับนำไปใช้ในเกือบทุกอุตสาหกรรมที่ใช้การทดสอบความหนาของวัสดุทางวิศวกรรมได้แก่:

  • งานด้านการตรวจสอบคุณภาพ
  • งานด้านยานยนต์
  • การตรวจสอบการเกิดสนิม
  • การตรวจสอบการกัดกร่อนของระบบท่อ
วัดความหนาโลหะ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา