เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์

เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) มีสินค้าหลายรุ่นให้เลือกหลายรุ่นทั้งแบบมือถือ ตั้งโต๊ะและแบบติดผนัง สนใจติดต่อบริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

สินค้าทั้งหมด


รู้จักความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity %RH)

ความชื้น (Humidity) คือความเข้มข้นของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ ไอน้ำ ซึ่งเป็นสถานะก๊าซของน้ำ โดยทั่วไปไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตามนุษย์ ความชื้นบ่งชี้แนวโน้มที่จะมีหยาดน้ำค้าง หรือหมอก

ความชื้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความดันของระบบ ปริมาณไอน้ำที่เท่ากันส่งผลให้มีความชื้นในอากาศเย็นมากกว่าอากาศร้อน พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องคือจุดน้ำค้าง

ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) คือการวัดปริมาณไอน้ำในอากาศ อธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นคือปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ (%RH) ของปริมาณที่จำเป็นเพื่อให้ได้ความอิ่มตัวที่อุณหภูมิเดียวกัน

RH เป็นสัดส่วนกับอุณหภูมิและมีความไวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ซึ่งหมายความว่าหากคุณมีอุณหภูมิคงที่ในระบบ ความชื้นสัมพัทธ์ก็จะคงที่เช่นกัน เช่นเดียวกับอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ยังขึ้นอยู่กับความดันบรรยากาศด้วยเช่นกัน

คำอธิบายง่ายๆ ที่เป็นประโยชน์

คำอธิบายจะช่วยให้เราเข้าใจว่า RH ทำงานอย่างไรในระดับพื้นฐาน แม้ว่าสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ก็คือเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อากาศจะแห้งมากขึ้น (RH ลดลง) และเมื่ออุณหภูมิลดลง อากาศจะเปียกมากขึ้น (RH เพิ่มขึ้น) เมื่อคิดถึงความดัน กฎทั่วไปคือเมื่อความดันลดลง อากาศจะแห้งมากขึ้น (RH ลดลง) และเมื่อความดันเพิ่มขึ้น อากาศจะเปียกมากขึ้น (RH เพิ่มขึ้น)

relative humidity

มนุษย์มีความไวต่อความชื้นเป็นอย่างมากเนื่องจากผิวหนังต้องอาศัยอากาศเพื่อกำจัดความชื้น กระบวนการทำงานของเหงื่อคือร่างกายของคุณพยายามทำให้เย็นและรักษาอุณหภูมิปัจจุบัน หากอากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ 100 เปอร์เซ็นต์เหงื่อจะไม่ระเหยไปในอากาศ เป็นผลให้เรารู้สึกร้อนกว่าอุณหภูมิจริง

เมื่อความชื้นสัมพัทธ์สูง เสื้อของคุณอาจชื้นด้วยเหงื่อที่ไม่ไปไหนทำให้คุณรู้สึกแฉะตัว หากความชื้นสัมพัทธ์ต่ำเราจะรู้สึกเย็นกว่าอุณหภูมิจริงเพราะเหงื่อของเราระเหยได้ง่ายทำให้เราร่างกายเราเย็นลง

ตัวอย่างเช่นหากอุณหภูมิอากาศ 24 องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับ 0% เราจะรู้สึกเย็นเหมือนกับว่ามีอุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิอากาศ 24 องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์ 100 % เรารู้สึกร้อนเหมือนกับอยู่ในอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส

รู้จักเครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ (RH)

เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์เป็นอุปกรณ์ที่มีเซ็นเซอร์ความชื้น ในปัจจุบันมีทั้งแบบมือถือพกพาสะดวกและแบบตั้งโต๊ะและติดผนัง และยังสามารถวัดอุณหภูมได้ด้วย

ประโยชน์ของการวัดความชื้นสัมพัทธ์

ความชื้นในอากาศเป็นปัจจัยสำคัญในทุกสิ่งตั้งแต่ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ไปจนถึงการเกษตร การก่อสร้าง การผลิต การขนส่ง คลังสินค้าและการทำความร้อน การระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (HVACR)

เครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์ยังมีประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงจากความเครียดจากความร้อนของคนงานในพื้นที่การผลิตและสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ความชื้นมีบทบาทสำคัญในภาคที่อยู่อาศัย หากความชื้นสูงเกินไปในครัวเรือนส่วนตัวเชื้อราสามารถเจริญเติบโตได้ เชื้อราสร้างอันตรายต่อสุขภาพสำหรับทุกคนที่สูดอากาศในบ้าน

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา