เครื่องวัดความชื้นในอากาศ

เครื่องวัดความชื้นในอากาศสำหรับการควบคุมคุณภาพ คลังสินค้าสำหรับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย สนใจเครื่องวัดติดต่อบริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

สินค้าทั้งหมด


การวัดความชื้นในอากาศ (Hygrometers)

เครื่องวัดความชื้นในอากาศเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความชื้น ผลิตภัณฑ์นี้มีหลายชนิดนอกเหนือจากความชื้นแล้วยังสามารถวัดอุณหภูมิได้ เนื่องจากความชื้นในอากาศเป็นปัจจัยสำคัญในหลายภาคส่วนได้แก่การผลิต เกษตรกรรม การก่อสร้าง การระบายอากาศและการปรับอากาศ (HVAC)

บริษัท นีโอนิคส์ จึงมีอุปกรณ์วัดความชื้นในอากาศจำนวนหนึ่งที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานเฉพาะเช่นเป็นการประเมินความเสี่ยงจากความเครียดจากความร้อนในสภาพแวดล้อมการทำงานเช่น ห้องหม้อไอน้ำ โรงงาน สถานที่ก่อสร้าง และร้านเบเกอรี่ เพื่อประเมินความเสี่ยงจากความเครียดจากความร้อนได้อย่างแม่นยำ

สามารถใช้เครื่องวัดนี้ในห้องความเย็นระหว่างการขนส่ง การจัดเก็บอาหารแช่เย็น ผลิตภัณฑ์ยา มัลติฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้หลากหลายและเป็นที่นิยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของระบบ HVAC ในอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ และที่อยู่อาศัย

หากความชื้นภายในอาคารสูงเกินไปเชื้อราอาจเกิดขึ้นได้ เชื้อราบางชนิดทำให้เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจและผลกระทบด้านสุขภาพอื่นๆ ต่อผู้ที่อาศัยหรือทำงานในสภาพแวดล้อมโดยรอบ นอกจากนี้จะต้องกำจัดเชื้อราที่แทรกซึมเข้าไปในผนังหรือหลังคาของโครงสร้างเพื่อความปลอดภัย

ความชื้นในอากาศ

ทำความเข้าใจกับความชื้นสัมพัทธ์และไฮโกรมิเตอร์

ความชื้นหรือที่เรียกว่าความชื้นสัมพัทธ์หรือความชื้นในอากาศหมายถึงปริมาณไอน้ำในอากาศ อย่างไรก็ตามความชื้นสัมพัทธ์เป็นเรื่องปกติและสำคัญยิ่งที่อากาศมีไอน้ำ ปริมาณไอน้ำในอากาศขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงอุณหภูมิของอากาศ

อากาศร้อนโดยทั่วไปจะมีความชื้นมากกว่าอากาศเย็น ซึ่งหมายความว่าเมื่ออุณหภูมิของอากาศลดลง ปริมาณน้ำสูงสุดในอากาศก็จะลดลงด้วย เครื่องวัดนี้จะแสดงค่าที่อ่านได้เป็นเปอร์เซ็นต์ของความชื้นสัมพัทธ์ (% RH) ดังนั้น หากเครื่องวัดความชื้นในอากาศแสดงผลการวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ 20% อากาศจะเก็บกักน้ำไว้ 20% ของปริมาณน้ำสูงสุดที่เป็นไปได้ที่อุณหภูมินั้น

เมื่ออากาศชื้นบริเวณกลางแจ้ง น้ำและเหงื่อจะระเหยช้าลง หมอก น้ำค้าง และฝนมีแนวโน้มสูงขึ้น ในร่ม ความชื้นสูงอาจทำให้เกิดอาการสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง การควบแน่นที่มากเกินไปอาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมในร่มที่มีความชื้นสูงเกินไป ส่งผลให้เกิดการเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย อย่างไรก็ตาม เมื่ออากาศภายในอาคารแห้งเกินไป ผิวหนังจะคันและแห้งและอาจแตกได้ บางคนยังประสบปัญหาเลือดกำเดาไหลในสภาพอากาศที่แห้งมาก

การประยุกต์ใช้งาน

ความทนทานและอายุการเก็บรักษาของวัสดุหลายชนิดขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในห้องเก็บของ ความชื้นในอากาศที่สูงเกินไปและต่ำเกินไปอาจเป็นอันตรายและทำให้สินค้าที่จัดเก็บเสียหายได้ เพื่อป้องกันสินค้า ควรตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นที่สถานที่จัดเก็บด้วยอุปกรณ์วัดความชื้นและปรับให้ถูกต้องหากจำเป็น หากเกินค่าขีดจำกัดที่ตั้งไว้

ข้อกำหนดด้านอุณหภูมิและความชื้นสำหรับวัสดุเฉพาะที่จะจัดเก็บ หากต้องจัดเก็บวัสดุที่แตกต่างกันซึ่งมีข้อกำหนดต่างกัน ขอแนะนำให้เลือกและเตรียมห้องจัดเก็บแยกต่างหากตามความต้องการ อาหารที่ต้องแปรรูปในครัวโรงอาหารเช่นข้อกำหนดในการจัดเก็บแป้ง น้ำตาล เกลือ และถั่วจะต้องได้รับการดูแลจากความชื้นที่มากเกินไป

พืชผลที่เพิ่งเก็บเกี่ยวใหม่หากไม่ได้รับการเก็บรักษาเป็นพิเศษเช่นมันฝรั่ง ผัก สลัด และผลไม้บางชนิด จำเป็นต้องมีความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างสูง เนื่องจากผลไม้นั้นมีน้ำอยู่มาก พวกมันจึงสูญเสียรสชาติเมื่อความชื้นถูกปล่อยสู่อากาศที่แห้งเกินไป

อีกทั้งวัดความชื้นยังมีความสำคัญสำหรับการตรวจสอบสภาพอากาศภายในอาคาร คลังสินค้าสำหรับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายในบริษัทผู้ผลิต เพื่อไม่ให้ชิ้นส่ว อิเล็กทรอนิกส์ กระดาษ สิ่งทอ และชิ้นส่วนโลหะที่ทนต่อการกัดกร่อนใช้งานไม่ได้เนื่องจากสภาพการจัดเก็บที่ไม่ถูกต้อง

การประยุกต์ใช้งาน

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา