น้ำมันทอดใช้ได้กี่ครั้งและการทดสอบคุณภาพน้ำมันปรุงอาหาร

น้ำมันทอดใช้ได้กี่ครั้ง

มีคำถามหรือความคิดเห็นจำนวนมากที่ถามว่าจะทำอย่างไรกับน้ำมันทอดที่เหลือทั้งหมดหลังจากที่คุณทอดอะไรบางอย่างแล้ว เป็นคำถามที่ดีไม่มีใครอยากทิ้งน้ำมันพืชราคาสูงเพียงเพื่อทอดไก่หรือเฟรนช์ฟรายส์เพียงครั้งเดียว

  • ข่าวดีคุณสามารถใช้น้ำมันเดิมทอดซ้ำได้หลายครั้งขึ้นอยู่กับสารโพลาร์ (Total Polar Materials) ในน้ำมัน
  • ข่าวร้ายไม่สามารถตอบได้ตายตัวว่าน้ำมันทอดใช้ซ้ำได้กี่ครั้ง เนื่องจากขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำมันที่ใช้ ชนิดของอาหารที่ทอดและอุณหภูมิที่ใช้ทอด

 

เมื่อใดควรเปลี่ยนน้ำมันทอด

แม้ว่าจะมีเคล็ดลับมากมายในการยืดอายุน้ำมันทอดของคุณ แต่ก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนใหม่ ต่อไปนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้น้ำมันที่สดใหม่กว่า:

  • มีฟองมากขึ้นบนพื้นผิวของน้ำมัน
  • น้ำมันจะมีสีเข้มขึ้น
  • มีกลิ่นหืนเล็กน้อยกับน้ำมัน
  • อาหารทอดจะกรอบน้อยลงและแฉะมากขึ้น

การประเมินคุณภาพของน้ำมันทอดอาหาร

การประเมินคุณภาพของน้ำมันทอดอาหารในทางวิทยาศาสตร์มีประโยชน์มากกว่าการใช้ประสบการณ์ของพ่อครัว โดยในปัจจุบันค่าโพลาร์ Total Polar Compounds (TPC) หรือ Total Polar Materials (TPM) เป็นพารามิเตอร์คุณภาพของน้ำมันทอดที่ใช้กันมากที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุดในการพิจารณาคุณภาพน้ำมันในการทอดอาหาร

ค่า TPM ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนเชิงปริมาณของสารประกอบมีขั้วและไม่มีขั้วในน้ำมันปรุงอาหาร ในยุโรปการกำหนดค่า TPM ได้กลายเป็นแนวทางอ้างอิงมาตรฐานสำหรับการประเมินคุณภาพของไขมันและน้ำมันในสภาวะการทอดในธุรกิจบริการด้านอาหาร

เนื่องจากค่าดังกล่าวเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดคุณภาพที่ดีที่สุด เป็นผลให้หลายประเทศได้กำหนดขีดจำกัดไว้ที่ 24 ถึง 27% TPM สำหรับในประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 283 พ.ศ. 2547 กำหนดให้น้ำมันที่ใช้ทอด หรือประกอบอาหารเพื่อจำหน่ายมีสารโพลาร์ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของน้ำหนักหรือไม่เกิน 25% ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://food.fda.moph.go.th/food-law/announ-moph-283

จากข้อมูลการทดลองในต่างประเทศ นำน้ำมันหลายชนิดมาทดสอบทอดหลายครั้งได้แก่น้ำมันคาโนลา น้ำมันปาล์ม น้ำมันพืชและน้ำมันจากดอกทานตะวันพบว่า ค่าโพลาร์เพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งที่ทอดและจะเกินค่ามาตรฐาน 25% ที่การใช้ซ้ำครั้งที่ 8 ดังกราฟข้อมูลด้านล่าง

ที่มาของข้อมูล: https://core.ac.uk/download/pdf/43637004.pdf

เครื่องวัดค่าโพลาร์ของน้ำมันทอด

OS280

OS280 เครื่องวัดโพลาร์สำหรับทดสอบน้ำมันปรุงอาหาร ออกแบบมาเพื่อการทดสอบน้ำมันปรุงอาหารอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สามารถทดสอบค่าวัสดุโพลาร์รวม (TPM) ได้ในไม่กี่นาที และเหมาะสำหรับน้ำมันปรุงอาหารทุกประเภทภายในอุณหภูมิการทำงานที่สูง

  • ช่วงการวัด TPM 0~50%
  • ความแม่นยำ TPM ± 2%
  • ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0~200.0 ℃
  • ความละเอียดของอุณหภูมิ ± 0.1°C
ดูรายละเอียดเครื่องวัดค่าโพลาร์

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา