TDS meter คือ

TDS meter คือ

TDS ย่อมาจาก Total Dissolved Solids คือการวัดผลรวมของสารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ละลายในน้ำ TDS แสดงเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) หรือส่วนต่อล้าน (ppm) และรวมถึงสิ่งใดก็ตามที่มีอยู่ในน้ำนอกเหนือจากโมเลกุล H2O บริสุทธิ์ องค์ประกอบหลักมักจะเป็นแคลเซียม โซเดียม แมกนีเซียม และโพแทสเซียมไอออน (ไอออนที่มีประจุบวก) และคาร์บอเนต ไฮโดรเจนคาร์บอเนต คลอไรด์ ซัลเฟต และแอนไอออนไนเตรต (ไอออนที่มีประจุลบ)

TDS ในน้ำมักมาจากแหล่งต่างๆ ได้แก่

  1. แหล่งธรรมชาติ เช่น น้ำพุแร่ แหล่งเกลือ การบุกรุกของน้ำทะเล และตะกอนคาร์บอเนต
  2. การไหลบ่าของเมืองและเกษตรกรรม
  3. น้ำเสียและน้ำเสียอุตสาหกรรม
  4. สารเคมีที่ใช้บำบัดน้ำ
  5. ฮาร์ดแวร์หรือท่อที่ใช้จ่ายน้ำถึงบ้านคุณ
  6. เกลือที่ใช้ละลายน้ำแข็งถนน
  7. วัสดุป้องกันการลื่นไถลและอื่น ๆ

หากคุณกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของน้ำ คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับการใช้เครื่องวัดค่า TDS Meter (หรือที่รู้จักในชื่อเครื่องมือทดสอบ TDS) เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน โดยทั่วไปแล้ว เครื่องวัด TDS นั้นใช้งานง่ายและราคาไม่แพง

การทดสอบน้ำของคุณด้วยเครื่องวัด TDS เป็นวิธีที่เร็วและสะดวกที่สุดในการวัดระดับ TDS ของน้ำ เนื่องจากเกลือ แร่ธาตุ และของแข็งที่แตกตัวเป็นไอออนที่ละลายน้ำอื่นๆ จะเพิ่มค่าการนำไฟฟ้าของของเหลว เครื่องวัด TDS จะวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย จากนั้นจึงใช้การอ่านนั้นเพื่อประเมิน TDS

รู้จัก TDS meter คืออะไร?

เครื่องวัด TDS Meter เป็นเครื่องมือวัดหรืออุปกรณ์พกพาขนาดเล็กที่ใช้เพื่อระบุปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมดในสารละลาย ซึ่งมักจะเป็นน้ำ เนื่องจากของแข็งที่แตกตัวเป็นไอออนที่ละลายได้ เช่น เกลือและแร่ธาตุ ช่วยเพิ่มค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย เครื่องวัด TDS จะวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายและประมาณค่า TDS จากการอ่านค่านั้น

ความหมายของ TDS

ระดับ TDS ที่สูงหมายความว่าคุณมีของแข็งที่ละลายในน้ำอยู่มาก ซึ่งโดยทั่วไปจะมีแร่ธาตุอยู่ด้วย เมื่อเวลาผ่านไปการมีอยู่อย่างต่อเนื่องของแร่ธาตุเหล่านี้ในน้ำของคุณอาจนำไปสู่การสะสมของตะกรันในท่อและเครื่องใช้ของคุณ ซึ่งทำให้อายุการใช้งานและประสิทธิภาพของแร่ธาตุเหล่านี้สั้นลง

แน่นอนการวัดคุณภาพของน้ำขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และเครื่องทดสอบน้ำ TDS เป็นเพียงหนึ่งในตัวชี้วัดคุณภาพน้ำจำนวนมาก ยังต้องทดสอบคุณภาพน้ำดื่มที่ผ่านการรับรองในพารามิเตอร์อื่นๆ

ซึ่งรวมถึงตัวบ่งชี้ทางจุลชีววิทยา (โคโลนีทั้งหมด โคลิฟอร์มที่ทนความร้อน) ตัวบ่งชี้ทางพิษวิทยา (ความเข้มข้นของไอออนของโลหะหนัก) ลักษณะทางประสาทสัมผัส (สี กลิ่น รส วัตถุที่มองเห็นได้)

และตัวบ่งชี้อื่นๆ ในการทำให้ชุดอุปกรณ์ทดสอบนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จำเป็นต้องใช้เครื่องมือระดับมืออาชีพ เช่น แก๊สโครมาโตกราฟี โครมาโตกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง เครื่องทดสอบน้ำมันอินฟราเรด ไอออนโครมาโตกราฟี ฯลฯ เพื่อทำการทดสอบคุณภาพน้ำอย่างสมบูรณ์

พารามิเตอร์กรมอนามัยอยสมอ
คุณภาพน้ำทางกายภาพ/ฟิสิกส์
- ความเป็นกรดและด่าง (pH)6.5-8.5 pH6.5-8.5 pH6.5-8.5 pH
- ความขุ่น (Turbidity)ไม่เกิน 5 NTUไม่เกิน 5 ซิลิกาสเกลไม่เกิน 5 NTU
- สีของน้ำ (Color)ไม่เกิน 15 แพลทินัม-โคบอลต์ไม่เกิน 20 ฮาเซนยูนิตไม่เกิน 5 แพลทินัม-โคบอลต์
- กลิ่นไม่กำหนดต้องไม่มีกลิ่น แต่ไม่รวมกลิ่นคลอรีนไม่กำหนด
คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป
- สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการละเหย (TDS)ไม่เกิน 1,000 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ล
- ความกระด้าง (Hardness)ไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ล
- ซัลเฟตไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 200 มก./ล
- คลอไรด์ไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ล
- ไนเตรทไม่เกิน 50 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ล
- ฟลูออไรด์ไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ล
- ลิเนียอัลคิลเบนซีนซัลโฟเนตไม่กำหนดไม่เกิน 0.2 มก./ลไม่เกิน 0.2 มก./ล
- ฟีนอลิกซับสแตนซ์ไม่กำหนดไม่เกิน 0.001 มก./ลไม่เกิน 0.001 มก./ล
คุณภาพน้ำทางโลหะหนักทั่วไป
- เหล็ก (Fe)ไม่เกิน 0.5 มก./ลไม่เกิน 0.3 มก./ลไม่เกิน 0.3 มก./ล
- แมงกานีส (Mn)ไม่เกิน 0.3 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ล
- ทองแดง (Cu)ไม่เกิน 1.0 มก./ลไม่เกิน 1.0 มก./ลไม่เกิน 1.0 มก./ล
- สังกะสี (Zn)ไม่เกิน 3.0 มก./ลไม่เกิน 5.0 มก./ลไม่เกิน 3.0 มก./ล
- อะลูมิเนียม (Al)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.2 มก./ลไม่กำหนด
คุณภาพน้ำทางโลหะหนักที่เป็นพิษ
- ตะกั่ว (Pb)ไม่เกิน 0.01 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.01 มก./ล
- โครเมียม (Cr)ไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ล
- แคดเมียม (Cd)ไม่เกิน 0.003 มก./ลไม่เกิน 0.005 มก./ลไม่เกิน 0.003 มก./ล
- สารหนู (As)ไม่เกิน 0.01 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.01 มก./ล
- ปรอท (Hg)ไม่เกิน 0.001 มก./ลไม่เกิน 0.002 มก./ลไม่เกิน 0.001 มก./ล
- ซีลิเนียม (Se)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.01 มก./ลไม่เกิน 0.01 มก./ล
- ไซยาไนด์ (CN-)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.1 มก./ลไม่เกิน 0.07 มก./ล
- แบเรียม (Ba)ไม่กำหนดไม่เกิน 1.0 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ล
- เงิน (Ag)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่กำหนด

เครื่องวัดคุณภาพน้ำพารามิเตอร์อื่นๆ

เนื้อหาน่าสนใจ