เครื่องวัด EC ค่าคอนดักติวิตี้เป็นการวัดค่าการนำไฟฟ้าในสารละลาย น้ำบริสุทธิ์ไม่นำไฟฟ้าค่านี้บ่งบอกความบริสุทธิ์ของน้ำ การใช้งานได้แก่ด้านวัดความบริสุทธิ์ของน้ำ งานด้านไฮโดรโปนิกส์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

เครื่องวัดค่าคอนดักติวิตี้ (EC meter) จะวัดค่าการนำไฟฟ้าในสารละลาย ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

สินค้าเครื่องวัด EC


รู้จักค่า EC หรือค่าคอนดักติวิตี้ของน้ำ

ค่า EC หรือค่าคอนดักติวิตี้ของน้ำคือการวัดความสามารถของน้ำในการส่งกระแสไฟฟ้า ความสามารถนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเข้มข้นของไอออนในน้ำ ไอออนนำไฟฟ้าเหล่านี้มาจากเกลือ แร่ธาตุที่ละลายน้ำและวัสดุอนินทรีย์ต่างๆ

น้ำกลั่นหรือน้ำปราศจากไอออนสามารถทำหน้าที่เป็นฉนวนได้เนื่องจากมีค่าการนำไฟฟ้าที่ต่ำมาก ในขณะที่น้ำทะเลมีค่าการนำไฟฟ้าสูงมาก

ค่าการนำไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิเช่นกันยิ่งน้ำอุ่นมาก ค่าการนำไฟฟ้าก็จะยิ่งสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้การนำไฟฟ้าจึงถูกรายงานผลเป็นค่าการนำไฟฟ้าที่ 25 องศาเซลเซียส

เครื่องมือที่ใช้วัดค่า Conductivity คือ EC Meter โดยมีหน่วยที่แสดงได้เป็น มิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (mS/cm) และ ไมโครซีเมนส์ต่อเซ็นติเมตร (uS/cm)

หน่วยของการวัดค่าคอนดักติวิตี้ EC

การนำไฟฟ้าคือส่วนกลับของความต้านทาน ในอดีตหน่วยของความนำไฟฟ้าคือโมห์ (mho) ซึ่งเขียนกลับจากโอห์ม (ohm) แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้เป็นซีเมนส์ (S) และสำหรับการนำไฟฟ้าในน้ำจะมีการเทียบกับระยะทางที่เป็นเซนติเมตรด้วย

หน่วยค่าคอนดักติวิตี้ของน้ำคือซีเมนส์ต่อเซนติเมตรและมิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (mS/cm)  แต่ก็ยังมีหน่วยที่เล็กกว่าได้แก่ไมโครซีเมนส์ต่อเซ็นติเมตร (uS/cm) ซึ่งใช้บ่งบอกความนำไฟฟ้าในน้ำในปริมาณน้อยๆ

ทำไมจึงต้องวัดค่า EC การนำไฟฟ้า

ในห้องปฏิบัติการจำเป็นต้องวัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำที่ใช้งาน เนื่องจากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องใช้น้ำบริสุทธิ์ที่ไม่มีองค์ประกอบอื่นๆ ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลการทดลองที่แม่นยำและทำซ้ำได้นี่คือสาเหตุที่น้ำบริสุทธิ์ถูกใช้ในอุตสาหกรรมยา เซมิคอนดักเตอร์

อย่างไรก็ตามการนำไฟฟ้าในน้ำมีผลอย่างมากต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ อีกหลายอย่างตัวอย่างเช่นในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม จำเป็นต้องวัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำเพื่อให้แน่ใจว่ามีการผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพสูง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการทำกำไรและลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด

ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำยังต้องให้ความสำคัญกับการนำไฟฟ้าของน้ำอย่างใกล้ชิด ตัวอย่างเช่นปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็ม อาจต้องการค่าการนำไฟฟ้าที่แตกต่างกันเพื่อความอยู่รอด ด้วยการตรวจสอบระดับการนำไฟฟ้าบริษัทพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะได้รับข้อมูลเชิงลึกว่าน้ำในถังของมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ด้วยข้อมูลที่มีอยู่สามารถดำเนินการเชิงรุกเพื่อนำน้ำกลับสู่สภาวะปรกติ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา