HI96715 (MR) เครื่องวัดแอมโมเนียในน้ำ Ammonia Meter

฿20,000.00

HI96715 เครื่องวัดแอมโมเนียในน้ำ Ammonia Meter  (Medium Range) เป็นเครื่องวัดแอมโมเนียในน้ำจืด โดยใช้สารทำปฏิกิริยา เครื่องวัดแอมโมเนียในน้ำ  Ammonia Meter รุ่น HI96715 มีฟังก์ชั่น CAL Check ™ ใช้สำหรับการตรวจสอบการสอบเทียบของเครื่องวัด เหมาะสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรอง (Certificate)

  • ย่านการวัด 0.00 ถึง 9.99 mg/L (ppm)
  • ความละเอียด 0.01 mg/L
  • ความถูกต้อง @ 25°C (77°F) ±0.05 mg/L ±5% of reading

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา