เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำ Phosphorus Meter รุ่น HI96706

฿20,000.00

เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำ Phosphorus Meter รุ่น HI96706 การวัดปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำมีความสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระดับฟอสฟอรัสที่สูงเกินไปจะนำไปสู่การเติบโตของสาหร่ายที่มากเกิน จะทำให้ระดับออกซิเจนในน้ำลดลงและในที่สุดอาจเป็นอันตรายต่อปลาและสัตว์น้ำ เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำ HI96706 นิยมใช้ตรวจวัดในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตร์น้ำ เเละการตรวจสอบสภาพเเหล่งน้ำ

  • 1) ย่านการวัด 0.0 ถึง 15.0 mg/L (ppm)
  • 2) ความละเอียด 0.1 mg/L
  • 3) ความถูกต้อง @ 25°C (77°F) ± 0.3 mg/L ±4% of reading

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา