เครื่องวัดคุณภาพน้ำ EC TDS Meter แบรนด์ SmartSensor รุ่น AR8011

฿1,300.00

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ EC TDS แบรนด์ SmartSensor รุ่น AR8011 เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่า Electrical Conductivity (EC) อีกทั้งยังวัดค่า Total Dissolved Solids (TDS) และอุณหภูมิ

  • 1) ย่านการวัดค่า EC 0 ถึง 1999 uS/cm และ 2 ถึง 19.99 mS/cm  ความถูกต้อง ± 3%
  • 2) ย่านการวัดค่า TDS 0 ถึง 1999ppm และ 0 ถึง 19.99 g/L (ppt) ความถูกต้อง ± 3%

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา