เครื่องวัดความเค็ม Salinity meter รุ่น HI96822

฿12,850.00

เครื่องวัดความเค็ม Salinity meter รุ่น HI96822 จาก Hanna การวัดความเค็มของน้ำทะเล น้ำกร่อยหรือตู้ปลาน้ำเค็ม แสดงความเค็มได้ 3หน่วย  Practical Salinity Units (PSU) และ Parts per thousands (PPT) และ Specific Gravity เพื่อให้มั่นใจความถูกต้องมีการสอบเทียบน้ำกลั่นหรือน้ำปราศจากไอออน (Deionized water)

  • 1) ย่านการวัดความเค็ม 0 to 50 PSU และ 0 to 150 ppt และ 1.000 to 1.114
  • 2) ความละเอียด 1 PSU; 1 ppt; 0.001
  • 3) ความละถูกต้อง (@20ºC/68ºF) ±2 PSU; ±2 ppt; ±0.002

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา