เครื่องวัดความเค็ม Salinity meter รุ่น AR8012 แบรนด์ SmartSensor

฿1,500.00

เครื่องวัดความเค็ม Salinity meter รุ่น AR8012 แบรนด์ SmartSensor เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำสำหรับการทดสอบความเค็ม มีย่านการวัด 0.00 to 50 ppt (g/L) ด้วยค่าความถูกต้องแม่นยำ ±3% เครื่องวัดความเค็ม Salinity meter รุ่น  AR8012 แบรนด์ SmartSensor สามารถช่วยให้คุณได้อย่างถูกต้องตรวจสอบความเค็ม เหมาะสำหรับการใช้งานในด้านอาหาร พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ โรงเลี้ยงปลา แปรรูปอาหาร ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ โรงเรียน วิทยาลัย ในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา