เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Total hardness meter รุ่น HI96735C

฿24,200.00

เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Total hardness meter รุ่น HI96735C สำหรับวัดความกระด้างรวม มีย่านการวัดแบ่งออกเป็น 3ย่านการวัด Low (L)  0 – 250 mg/L CaCO3 ย่านกลาง (Medium) 200 – 500 mg/L CaCO3 และย่านการวัดสูง (High) 400 – 750 mg/L CaCO3  ผู้ใช้ก็สามารถเลือกช่วงที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของกลุ่มตัวอย่าง

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา