เครื่องตรวจวัดแก๊สแอมโมเนีย Ammonia Gas Meter จาก Benetech รุ่น GM8806

฿11,500.00

เครื่องตรวจวัดแก๊สแอมโมเนีย Ammonia Gas Meter จาก Benetech รุ่น GM8806 การเลือกโหมดข้อมูลค่าปัจจุบัน ค่าสูงสุด(Max)  และค่าเฉลี่ย (Avg) แจ้งเตือน (Alarm) เมื่อปริมาณแอมโมเนียสูง/ต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ GM8806 ใช้หลักการทดสอบทางไฟฟ้าเคมีเพื่อหาแอมโมเนียในอากาศ ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเคมี การทำเหมืองถ่านหิน การควบคุมอัคคีภัย การโยธา การสื่อสาร อาหารและสัตว์ปีก ตรวจสอบหาของแอมโมเนียในสภาพแวดล้อมที่ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยของคนงาน

  • 1) ย่านการวัด 0 – 1000 ppm
  • 2) ความละเอียด 1 ppm
  • 3) ค่าผิดพลาด 50 ppm

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา