เครื่องตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoxide Meter รุ่น AS8700A 

฿3,500.00

เครื่องตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoxide Meter รุ่น AS8700A เป็นเครื่องตรวจวัดปริมาณ คาร์บอนมอนอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ มีสูตรทางเคมี ว่า “CO” เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส แต่มีความเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่มีคารบอนเป็น ส่วนประกอบ

  • 1) ย่านการวัด 1-1000ppm
  • 2) ความละเอียด 1 ppm
  • 3) ความถูกต้อง ±10 %

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา