ชุดทดสอบออกซิเจน Dissolved Oxygen DO Meter HI3810

฿4,000.00

ชุดทดสอบออกซิเจน Dissolved Oxygen DO Meter HI3810 เป็นชุดทดสอบปริมาณออกซิเจนละลายน้ำโดยใช้หลักการของ Winkler titration   จะมาทั้งชุดของน้ำยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินตรวจสอบปริมาณออกซิเจน โดยชุดทดสอบนี้สามารถทดสอบตัวอย่างน้ำเพื่อหาปริมาณออกซิเจนได้หลายตัวอย่าง

  • 1) ย่านทดสอบ 0.0-10.0 mg/L ด้วยความละเอียด 0.1 mg/L
  • 2) สามารถทดสอบได้ประมาณ 110 ตัวอย่าง

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา