ชุดทดสอบคลอรีนอิสระและคลอรีนรวม Free and Total Chlorine HI38020

฿7,000.00

ชุดทดสอบคลอรีนอิสระและคลอรีนรวม (Free and Total Chlorine) HI38020 (High Range) เป็นชุดทดสอบทางเคมีสำหรับตรวจสอบระดับคลอรีนอิสระในน้ำใช้วิธีการ DPD  มาพร้อมกับอุปการณ์การทดสอบที่สมบูรณ์ประกอบด้วยชุดของน้ำยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินการทดสอบ

  • 1) ย่านการทดสอบระหว่าง 0.00-0.70 mg/L, 0.0-3.5 mg/L และ 0.0 – 10.0 mg/L (PPM)
  • 2) สามารถทดสอบได้ประมาณ 200 การทดสอบ

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา