ชุดตรวจหาฟอสเฟต Phosphate Test Kits รุ่น HI38061

฿6,600.00

ชุดตรวจหาฟอสเฟต Phosphate Test Kits รุ่น HI38061 เป็นชุดทดสอบทางเคมีที่กำหนดความเข้มข้นของฟอสเฟตใน 3 ช่วงมาพร้อมกับสารทำปฏิกิริยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อทำการวิเคราะห์

  • 1) ย่านการทดสอบ 0.00 to 1.00 mg/L (ppm) PO₄³⁻; 0.0 to 5.0 mg/L (ppm) PO₄³⁻; 0 to 50 mg/L (ppm) PO₄³⁻
  • 2) ความละเอียด 0.02 mg/L (0.00 to 1.00 mg/L range); 0.1 mg/L (0.0 to 5.0 mg/L range); 1 mg/L (0 to 50 mg/L range)

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา